• Informacje na temat:

  prawo rodzinne

Artykuły na temat: prawo rodzinne
 • Mój mąż odszedł do innej kobiety. Ja od dawna jestem na rencie, ponieważ mam poważne kłopoty ze zdrowiem. Dzieci nie mamy. Po rozwodzie zostałam sama z minimalną rentą. Jestem w trudnej sytuacji finansowej. Brakuje mi pieniędzy na stałe opłaty i na leki. Rodzina też nie może mi pomóc. Czy mam prawo do alimentów od byłego męża? Dagmara, Sieradz...

 • Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

 • ...rodzinne wypłacane co miesiąc przez gminy albo ośrodki pomocy społecznej. Od 1 listopada będą one o kilka złotych wyższe. Podwyżki dotyczą również różnych dodatków wypłacanych rodzinom, które mają prawo do(...) wychowawczego (400 zł). Kryterium dochodowe 1. Do dochodów branych pod uwagę przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego nie wlicza się świadczeń z „Programu 500+”. Przede wszystkim...

 • Czy polskie marki znikną z rynku?

  Tylko 8,1 proc. dzieci właścicieli firm chce przejąć biznes od rodziców. To dużo niższy odsetek niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie wynosi on 10-12 proc. Jednak skłonność do kontynuowania przedsiębiorczych tradycji w ciągu dwóch lat wzrosła - wynika z badania przedsiębiorczości studentów przeprowadzonego przez Instytut Biznesu Rodzinnego.

 • ...są potrzebne do ustalenia prawa do przyznania jednorazowej zapomogi. Czy do zasiłku rodzinnego jest potrzebny wyrok zasądzający alimenty? Na potrzeby przyznawania świadczeń rodzinnych przyjęta(...) uzyskiwania zasiłku na dziecko. Samotny rodzic będzie miał prawo do niego, o ile nieustalenie alimentów jest spowodowane tym, że drugi z ro dziców dziecka nie żyje, ojciec jest nieznany lub pozew o ich...

 • Świadczenia rodzinne należne na uczące się dzieci

  Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Ponieważ wydatki te wzrastają w okresie nauki, ustawodawca przewidział do tego świadczenia różnego rodzaju dodatki. Wypłacane są one na wniosek osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego odpowiednio jednorazowo, w okresie trwania roku szkolnego lub przez pełny okres zasiłkowy.

 • Od 5.09.2015 r. gminy mogą samodzielnie przyznawać „dodatkowe” świadczenia rodzinne. Ich wysokość, kryteria i zasady przyznawania oraz określenie osób...

 • Firmy małżonków z ograniczeniami w pdof

  Dosyć powszechną praktyką jest prowadzenie odrębnych firm przez małżonków. Jednak zarówno powiązania rodzinne jak i ustrój panujący w małżeństwie stanowią okoliczności skutkujące w odniesieniu do małżonków-przedsiębiorców pewnymi ograniczeniami w pdof.

 • ...kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: – rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; – opiekunowi faktycznemu(...) Od 1 listopada 2014 zaczyna się nowy okres zasiłkowy (będzie trwać do 31 października 2015 roku). Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku o wypłatę zasiłku rodzinnego oraz...

 • Polska firmami rodzinnymi stoi

  Polskie przedsiębiorstwa rodzinne przeżywają okres prosperity. Według przeprowadzonych przez Instytut Biznesu Rodzinnego i PwC pod koniec 2014 roku badań, 80 proc. właścicieli firm rodzinnych spodziewa się wzrostu przychodów swoich przedsiębiorstw w przeciągu następnych pięciu lat. Jednocześnie systematycznie wzrasta świadomość znaczenia biznesów rodzinnych w gospodarce i życiu społecznym kraju.