• Informacje na temat:

  prawo wekslowe

Artykuły na temat: prawo wekslowe
 • W ocenie Pracodawców RP wprowadzenie do Kodeksu pracy zakazu stosowania zobowiązań wekslowych należy uznać za zbędne. – Naszym zdaniem rozwiązanie zaproponowane w poselskim projekcie powiela regulację, która już istnienie w przepisach – mówią eksperci Organizacji.

 • Raport bieżący nr 11/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w...

 • Pracodawcy zdecydowanie przeciwni unieważnieniu weksli pracowniczych

  Organizacje pracodawców protestują przeciwko poselskiemu projektowi nowelizacji Kodeksu pracy, który ma unieważnić zabezpieczenia wekslowe w stosunkach pracy. W czwartek projekt trafił do sejmowej podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy.

 • Raport bieżący nr 20/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej:...

 • Sejm pracuje nad wprowadzeniem kar dla firm stosujących weksle w umowach z pracownikami

  ...weksla obejmie każdego jego posiadacza. W efekcie nie będzie można dochodzić zaspokojenia wekslowego na jego podstawie. Pracodawcy, który złamią powyższy zakaz, będą karani. Pracodawca (lub też(...) umowę, która zawiera zabezpieczenie wekslowe na wypadek ewentualnych strat np. w mieniu zakładu pracy, może odmówić jej podpisania.  - Obecnie, jeżeli pracodawca uzależnia zawarcie umowy o pracę od...

 • Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2017 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W grudniu...

 • Inspekcja Pracy ostrzega przed podpisywaniem weksli z umową o pracę

  O ostrożność przed podpisywaniem weksli in blanco, których wymagają niektórzy pracodawcy przy zawieraniu umowy o pracę, apelują inspektorzy pracy. Przypominają, że podpisanie weksla nie jest obowiązkiem, a roszczenia pracodawcy reguluje już prawo pracy.

 • Raport bieżący nr 41/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa...

 • Weksel jest papierem wartościowym, który często wykorzystywany jest właśnie w bankach jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Z pozoru niewinny druk, na którym składamy swój podpis, ma bardzo dużą moc prawną. Osoba lub instytucja posiadająca weksel podpisany przed dłużnika może domagać się od niego zapłaty sumy w nim określonej. W razie jej nieuzyskania ma prawo dochodzić...

 • Raport bieżący nr 34/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki TelForceOne S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, że w...