• Informacje na temat:

  produkty inwestycyjne

Artykuły na temat: produkty inwestycyjne
 • 15 nowych projektów inwestycyjnych w KSSE za 833 mln zł

  .... Rozbudowują one swoje fabryki lub udoskonalają technologie oraz wprowadzają nowe produkty. Największe pozyskane w tym roku inwestycje zrealizują firmy Metsa Tissue Krapkowice (ok. 170 mln zł) i Valeo...

 • Produkty strukturyzowane: Ryzyko braku ryzyka

  Czy kombinacja całkowicie różnych składników może w efekcie dać pożądany efekt? To zależy, co się kombinuje. W finansach jest to sprawa ryzykowna. A właśnie mniejsze ryzyko miało być efektem powstania produktów strukturyzowanych, łączących w sobie cechy różnych instrumentów inwestycyjnych.

 • Pesymistyczne perspektywy na rynku pracy

  O kryzysie, rynku pracy i dynamice inwestycyjnej z Katarzyną Daniek, dyrektor Działu Rozwiązań agencji zatrudnienia ManpowerGroup rozmawia Dorota Nowicka.

 • Polskie firmy rzadko wprowadzają na rynek innowacyjne produkty

  Przez ostatnie trzy lata tylko 12 proc. firm przemysłowych wprowadziło na rynek nowe lub ulepszone produkty, a 13 proc. wdrożyło innowacje procesowe. Problemem jest jednak nie tylko niski poziom wydatków sektora prywatnego na badania i rozwój, lecz także zbyt mała wiedza na temat działań instytucji publicznych, które biorą na siebie część ryzyka związanego z inwestycjami firm w innowacyjność.

 • Sondaż Deutsche Bank: Zamożność po polsku - co to znaczy dobrze zarabiać nad Wisłą

  .... Jak pokazują dane NBP, swój majątek netto Polacy lokują głównie na depozytach bankowych. Zgromadzili na nich 738 mld zł. Kwota, jaką przeznaczyli na produkty inwestycyjne, wyniosła 528 mld zł(...) i inwestycyjnej, Deutsche Bank. - Te kwoty z biegiem czasu z pewnością będą się zwiększać, szczególnie teraz, kiedy presja płacowa jest coraz bardziej odczuwalna w wielu firmach. Równocześnie badanie...

 • Na co uważać wybierając fundusze inwestycyjne?

  Pierwszy fundusz inwestycyjny powstał... w 1774 roku. Stworzył go po krachu na giełdzie w Amsterdamie holenderski kupiec i pośrednik Abraham van Ketwich. Fundusz Eendragt Maakt Magt (jedność daje siłę) inwestował na wszystkich ważniejszych rynkach ówczesnego świata kapitałowego. Podobnie jak czynią to dzisiejsze fundusze. I to właśnie geografia jest pierwszym kryterium ich podziału. Są zatem fundusze rynku krajowego i fundusze rynków zagranicznych.

 • LG Chem zainwestuje w fabrykę akumulatorów

  ...w ramach inwestycji korzystających z różnych form wsparcia publicznego udało się przyciągnąć 185 inwestycji, które wygenerują ponad 12 tysięcy miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne to ponad 5,8 mld złotych. Ponad 40 proc. to inwestycje innowacyjne, czyli takie, które wprowadzają do Polski udoskonalone produkty bądź procesy. Wśród nich 93 to inwestycje polskie o wartości 1,8 mld zł. Pod tym względem stanowią...

 • Fundusze inwestycyjne wracają do łask Polaków

  W ciągu minionych 12 miesięcy fundusze inwestycyjne, nawet te dość bezpieczne, zarobiły znacznie więcej niż wyniosły odsetki z najlepszych lokat bankowych. Średnio fundusze zyskały aż 6,71 proc. Nie powinno więc dziwić, że od 30 miesięcy Polacy więcej do nich wpłacają niż wypłacają. Expander ostrzega jednak, że są to inwestycje obarczone ryzykiem. W samym tylko kwietniu najsłabsze przyniosły

 • ...połączeniem ubezpieczenia z inwestowaniem pieniędzy – większość składki jest lokowana w różne fundusze inwestycyjne. Takie produkty finansowe oferują różne firmy – np. ubezpieczyciele lub banki(...), które dały się namówić na tego typu produkty finansowe. Pozytywna, ale do sukcesu daleko. Po pierwsze firmy oferujące polisolokaty zobowiązały się do obniżenia opłat, ale ich nie zlikwidowały. UOKiK...

 • Polacy coraz częściej lokują swoje pieniądze w produkty inne niż lokaty bankowe. Liczy się zysk, ale też bezpieczeństwo

  rozwiązanie inwestycyjne, powinniśmy patrzeć nie tylko na konkretny produkt i ryzyko z nim związane, lecz także na renomę instytucji, która nam go oferuje.