• Informacje na temat:

  prognozy na gpw

Artykuły na temat: prognozy na gpw
 • ...kredytobiorców lub osłabienie kursu złotego, wyśrubowały wymogi stawiane zarówno klientom detalicznym, jak i korporacyjnym. Na GPW optymizm nie opuszczał inwestorów przez całą wtorkową sesję(...) doradczym oraz jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec...

 • - W przyszłym roku na GPW dobrze powinny sobie radzić m.in. duże spółki - przewiduje Adam Łukojć, zarządzający Skarbiec TFI.

 • ABS Investment S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, opublikowała prognozy finansowe na 2019 r. Spółka prognozuje, że jej zysk brutto na akcję wyniesie w tym roku od 0,50 do 0,55 zł.

 • Columbus Energy (dawniej Columbus Capital), Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawiła nową strategię rozwoju, która zakłada wprowadzenie do oferty nowego i unikalnego na rynku produktu. Emitent przedstawił także prognozy finansowe na lata 2016-2020 i planuje zrealizować montaż 50.000 instalacji w tym okresie.

 • ABS Investment S.A., Spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała podwyższenia prognoz finansowych na 2015 r. Emitent osiąga wyższe od przewidywanych wyniki z działalności inwestycyjnej, co pozwoliło Zarządowi podnieść prognozy finansowe na ten rok.

 • JR INVEST S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała prognozy finansowe od swojej spółki powiązanej Columbus Energy S.A.

 • Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 13/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku Zarząd Novina S.A. opublikował prognozę finansową na rok 2015, w której Zarząd Emitenta...

 • Columbus Energy S.A., Spółka działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wykonała w lipcu oraz sierpniu br. 119 montaży instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości 4,6 mln zł brutto. Spółka zanotowała także łącznie w lipcu i sierpniu br. zysk brutto w wysokości 1,2 mln zł.

 • W całym 2015 r. wzrost polskiego PKB powinien osiągnąć 3,6 proc. Spadek cen, który utrzyma się jeszcze na początku roku, wyhamuje. W efekcie RPP dokona obniżki stóp proc. o nie więcej niż 25-50 pb. Kurs EUR/PLN w drugiej połowie roku powinien ukształtować się na poziomie ok. 4,2. Dobra sytuacja gospodarcza w środowisku niskich stóp proc. stworzy korzystne warunki dla polskiego rynku akcji.