• Informacje na temat:

  prognozy na gpw

Artykuły na temat: prognozy na gpw
 • ...kredytobiorców lub osłabienie kursu złotego, wyśrubowały wymogi stawiane zarówno klientom detalicznym, jak i korporacyjnym. Na GPW optymizm nie opuszczał inwestorów przez całą wtorkową sesję(...) doradczym oraz jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec...

 • - W przyszłym roku na GPW dobrze powinny sobie radzić m.in. duże spółki - przewiduje Adam Łukojć, zarządzający Skarbiec TFI.

 • Columbus Energy (dawniej Columbus Capital), Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawiła nową strategię rozwoju, która zakłada wprowadzenie do oferty nowego i unikalnego na rynku produktu. Emitent przedstawił także prognozy finansowe na lata 2016-2020 i planuje zrealizować montaż 50.000 instalacji w tym okresie.

 • ABS Investment S.A., Spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała podwyższenia prognoz finansowych na 2015 r. Emitent osiąga wyższe od przewidywanych wyniki z działalności inwestycyjnej, co pozwoliło Zarządowi podnieść prognozy finansowe na ten rok.

 • JR INVEST S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała prognozy finansowe od swojej spółki powiązanej Columbus Energy S.A.

 • Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 13/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku Zarząd Novina S.A. opublikował prognozę finansową na rok 2015, w której Zarząd Emitenta...

 • Columbus Energy S.A., Spółka działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wykonała w lipcu oraz sierpniu br. 119 montaży instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości 4,6 mln zł brutto. Spółka zanotowała także łącznie w lipcu i sierpniu br. zysk brutto w wysokości 1,2 mln zł.

 • W całym 2015 r. wzrost polskiego PKB powinien osiągnąć 3,6 proc. Spadek cen, który utrzyma się jeszcze na początku roku, wyhamuje. W efekcie RPP dokona obniżki stóp proc. o nie więcej niż 25-50 pb. Kurs EUR/PLN w drugiej połowie roku powinien ukształtować się na poziomie ok. 4,2. Dobra sytuacja gospodarcza w środowisku niskich stóp proc. stworzy korzystne warunki dla polskiego rynku akcji.

 • Prognozy rynkowe Union Investment TFI: "Rok 2017 pod znakiem funduszy akcyjnych"

  Zdaniem analityków Union Investment, wszystko wskazuje na to, że rok 2017 będzie należał do funduszy akcyjnych. Przede wszystkim tych z wysoką betą - bardziej ryzykownych i z większym potencjałem. Akcje będą dominowały nad obligacjami, które pozostaną pod presją. Jednak i na papierach dłużnych da się zarobić.