• Informacje na temat:

  program in vitro

Artykuły na temat: program in vitro
 • ...hormonalna, chirurgiczna). Jednak w niektórych przypadkach jedyną szansą jest zapłodnienie pozaustrojowe, czyli in vitro. Do tej pory zabieg był pełnopłatny. Od 1 lipca będzie inaczej. Trzyletni program(...) skorzystać z programu, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Zdrowie Szansę na sfinansowanie za- biegu in vitro przez Narodowy Fundusz Zdrowia mają jedynie te pary, które udokumentują, że co najmniej...

 • Dawczyni komórek jajowych tylko w części wolna od podatku

  Do izby skarbowej w Łodzi zwrócił się podatnik, będący - jak wyjaśnił - podmiotem leczniczym, który w chwili składania wniosku brał udział w programie leczenia niepłodności metodą in vitro, finansowym ze środków publicznych.

 • Syn i jego dziewczyna bezskutecznie starają się o dziecko. Myślą o zapłodnieniu metodą in vitro. Czy to prawda, że teraz można ubiegać się o refundację takich zabiegów?

 • BioMaxima, notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na realizację projektu związanego z produkcją innowacyjnych produktów do diagnostyki mikrobiologicznej. Program inwestycyjny emitenta na najbliższe 16 miesięcy wynosi ok. 19 mln zł.

 • Mam 36 lat. Już długo leczę się z powodu problemów z zajściem w ciążę. Oboje z mężem bardzo chcemy mieć dziecko, ale lekarze nie dają szansy. Na in vitro nie było nas nigdy stać. Ale teraz jest refundacja. Jak z niej skorzystać, gdzie się zgłosić? Joanna z Pińczowa...

 • BioMaxima SA, notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w 2017 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 948 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 33 mln zł, notując przy tym 15-proc. wzrost w stosunku do 2016 roku. Spółka realizuje przyjęty program inwestycyjny

 • ...i zakwalifikuje do rządowego programu. W ramach refundacji można odzyskać około 60 procent kosztów całej procedury in vitro. Jakie warunki trzeba spełnić? Program realizują wybrane ośrodki leczenia niepłodności. Ich listę oraz wszelkie dane potrzebne informacje znajdziesz na www.invitro.gov.pl/osrodki. Aby skorzystać z dofinansowania, musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne. Do programu mogą zgłaszać się...

 • BioMaxima S.A. polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 r. zysk EBITDA dla jednostki dominującej w wysokości 617 tys. zł oraz 251 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 7.922 tys. zł.

 • BioMaxima S.A., polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzymała pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) dla produkowanych przez nią krążków antybiotykowych i gotowych podłóż na płytkach do badań lekowrażliwości oraz podłóż chromogennych do wykrywania mechanizmów

 • Raport bieżący nr 28/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o...