• Informacje na temat:

    prokura samoistna

Artykuły na temat: prokura samoistna
  • Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. miało miejsce odwołanie prokury...

  • Zarząd Ark Royal SA informuje, że ustanowił prokurentem Spółki pana Wiktora Raszkowskiego i udzielił mu prokury samoistnej. Poniżej życiorys zawodowy...

  • Raport bieżący nr 5/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej: "Emitentem”)...

  • Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej: „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent: a) odwołał dotychczasową...

  • Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, że 30 września 2014 roku: - odwołana została prokura samoistna udzielona Panu Marcinowi Nowickiemu, - udzielona...

  • Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka") z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu wczorajszym udzielił prokury samoistnej Pani Małgorzacie Walnik. Pani Małgorzata...

  • Zarząd ICP Group SA informuje, że udzielił prokury mieszanej Pani Marioli Sobieraj. Poniżej życiorys zawodowy Prokurenta: a) Imię, nazwisko, zajmowane...

  • Zarząd spółki MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 4 maja 2017 r. podjął uchwałę o ustanowieniu prokury samoistnej dla...