• Informacje na temat:

  przebieg kryzysów w polsce

Artykuły na temat: przebieg kryzysów w polsce
 • Które zawody w kryzysie górą?

  .... wszystkich propozycji zatrudnienia, w listopadzie - już 11 proc. To dobry prognostyk nie tylko dla rynku pracy, ale i całej gospodarki. IT Historia kryzysu w branży IT miała inny przebieg niż(...) najniższy w Polsce, właśnie tu odnotowano największy spadek liczby ogłoszeń w stosunku do 2008 roku (aż o 34 proc.!). Odwrotnie było w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, któremu najwyższa...

 • Produkt Krajowy Brutto w Polsce i Rosji

  W grudniu 1991 roku definitywnie rozpadł się Związek Radziecki. Federacja Rosyjska, która była jego prawnym następcą, musiała dostosować gospodarkę do funkcjonowania w nowych warunkach. Jednym z głównych wskaźników, które pozwolą nam ocenić rozwój gospodarczy Rosji i Polski jest PKB, czyli produkt krajowy brutto.

 • Zarobki w Polsce w ciągu 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej

  ...zmianę sytuacji na globalnych rynkach, przebieg wzrostu gospodarczego Polski w latach 2004-2014 warto podzielić na dwa okresy: pierwszy do 2008 roku oraz drugi - uwzględniający lata późniejsze(...) zmniejszenie bezrobocia oraz stworzy szansę na znalezienie pracy. I rzeczywiście tak się stało. Bezrobocie w Polsce zmniejszyło się z poziomu 19,1 proc. w 2004 do 9,0 proc. w 2014 roku. Oznacza to spadek o ponad...

 • W gospodarce lepiej już było. Czas na kryzys

  Przed nami pogorszenie koniunktury. Świadczy o tym coraz więcej sygnałów ze świata i z kraju.

 • Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla imigrantów

  ...ekonomista z IESE Business School. Kurcząca się liczba osób aktywnych zawodowo sprawia, że firmy są zmuszone oferować im lepsze warunki. To w połączeniu z relatywnie łagodnym przebiegiem kryzysu w Polsce(...) zdrowia. - Przepaść na rynku pracy jest w Polsce spowodowana szybkim starzeniem się społeczeństwa. Migracje nie stworzyły tego problemu, ale bardzo go zintensyfikowały. To, że ludzie wyjeżdżają, nie jest...

 • Kryzys ukraiński uderza w nasz eksport... do Czech i na Słowację

  "Polska gospodarka pozostaje na ścieżce solidnego wzrostu. Wydaje się w pełni uzasadnione założenie, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku nie zejdzie poniżej 3,0 proc. PKB" - napisał w syntezie do XIII raportu ISR Jerzy Hausner z RPP, kierujący pracami zespołu badawczego.

 • OECD: Szybszy wzrost zapewni Polsce m.in. reforma umów o pracę

  Prezentując w Warszawie Przegląd, sekretarz generalny OECD Angel Gurria stwierdził, że dzięki właściwej polityce monetarnej i umiarkowanej polityce fiskalnej wzrost PKB w Polsce powinien już w połowie 2014 r. przekroczyć poziom 3 proc.  Raport wskazuje na niskie wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce oraz wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia jest jedną z nawyższych spośród krajów OECD). OECD...

 • Grecki maraton rozmów i wielka niewiadoma

  Kredytodawcy od kilku dni negocjują z Grecją. Teraz Ateny zapoczątkowały maraton rozmów z wszystkimi wierzycielami, bo znów kończy im się płynność finansowa.

 • Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

  ...przebiegiem procesu podwyżek płac przez przedsiębiorców. Wysokość wynagrodzeń jest aktualizowana rokrocznie nie tylko dla pracowników przedsiębiorstw. Indeksacja obejmuje również zatrudnionych w administracji(...) Stosowane systemy powiązania podwyżek płac z poziomem inflacji są na tyle interesujące, że zasadne jest rozważanie zasadności wprowadzenia takiego systemu w Polsce. Na przestrzeni ostatniej dekady...

 • Wydaje się, że większość inwestorów nie miało dużych oczekiwań jeżeli chodzi o przebieg dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli już, to dominowały raczej obawy w związku ze wczorajszymi spadkami na Wall Street.