• Informacje na temat:

  przeciętna emerytura w 2012

Artykuły na temat: przeciętna emerytura w 2012
 • W jakim stopniu emerytura zastępuje pensję?

  Polski pracownik przechodząc na emeryturę może liczyć na świadczenie w wysokości przeciętnie 48 proc. ostatniego wynagrodzenia brutto. Według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, najwyższa stopa zastąpienia pensji emeryturą jest w Arabii Saudyjskiej i wynosi 100 proc. Oznacza to, że przeciętna wysokość emerytury była równa przeciętnej wysokości ostatniego wynagrodzenia brutto.

 • Rząd prognozuje w 2017 r. waloryzację na poziomie 0,52 proc. Ale ponownie wypłaci specjalne dodatki dla emerytów. Rada Ministrów zaproponuje powtórkę tegorocznego wariantu w sprawie podwyżek emerytur i rent, czyli waloryzację wynikającą z ustawowego wzoru "inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu płac".

 • Ile można dorobić do renty i emerytury

  ...wynagrodzenia). Gdy zarobki takiego emeryta lub rencisty przekroczą 2528,80 zł brutto, to emerytura lub renta zostaną pomniejszone o kwotę nadwyżki. Ale takie potrącenie nie może być większe niż: – 549,12(...) emeryta na wcześniejszej emeryturze lub rencisty przekroczą 4696,30 zł brutto (tj. 130 proc. przeciętnej miesięcznej pensji), emerytura i renta zostają zawieszone. Do zarobków wliczane są: pensja z etatu...

 • Dla ok. 313 tys. osób ZUS zdecydował już o wypłacie emerytur wynikających z przepisów obniżających wiek emerytalny. Na ich podstawie do 29 grudnia ZUS ogółem wydał decyzje emerytalne już dla 395 tys. osób.

 • Wkrótce późniejsze emerytury

  ...społecznej. Jej zdaniem konieczne jest wydłużanie aktywności zawodowej Polaków, a dłuższa aktywność kobiet może je ochronić przed niskimi emeryturami w przyszłości. Proces ten już wcześniej rozpoczął(...) organizacji, 13 jest w trakcie podwyższania tego wieku, a w 15 wynosi już co najmniej 65 lat dla obojga płci. Emerytura premiuje aktywność Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, zaskarżył...

 • Elżbieta Rafalska: Ponad 176 tys. osób złożyło wnioski o emeryturę

  Ponad 176 tys. 250 osób złożyło do 25 września swoje pierwsze wnioski o emeryturę - poinformowała w środę minister pracy Elżbieta Rafalska. 1 października wchodzą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 • W jakim wieku na emeryturę?

  ...rokiem 2012 a 2029. Druga grupa to członkowie Unii o stosunkowo wysokim ustawowym wieku emerytalnym (65 lat), ale tylko w przypadku panów. Należą do niej takie kraje jak: Włochy, Grecja, Austria(...) z etapów reformy emerytalnej ma być podniesienie wieku opuszczania przez Polaków rynku pracy: - Pracujmy tak długo, jak możemy, żeby emerytura była godna, a nie tak jak dziś, dla wielu ludzi niska...

 • Wesołe życie staruszka w mundurze. Zobacz, jakie emerytury dostają żołnierze i policjanci

  Emerytury byłych policjantów i żołnierzy rosną nie tylko szybciej niż pensje ich kolegów w czynnej służbie. Zwiększają się również różnice między świadczeniami mundurowymi a tymi pobieranymi z ZUS.

 • W 2012 roku zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

  Od 1 stycznia 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego osiągnie maksymalny 2-tygodniowy wymiar. Wzrośnie także podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przebywających na urlopie wychowawczym i będzie wynosiła 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 • Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z przepisami obniżającymi wiek emerytalny wpłynęło do tej pory 340 tys. wniosków, wydano już ponad 80 proc. decyzji - poinformowała w środę prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska. - Liczba wniosków jest taka, jaką zakładaliśmy - dodała.