• Informacje na temat:

  przeciętne wynagrodzenie 2009

Artykuły na temat: przeciętne wynagrodzenie 2009
 • Wynagrodzenia w Grecji

  W ciągu kilka lat od wejścia Grecji do Unii Europejskiej (1981 rok), nastąpiło przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Kraj odszedł od gospodarki rolno-surowcowej i skoncentrował się na usługach. Niestety w 2009 roku nastąpił koniec okresu szybkiego wzrostu. Główną przyczyną złej sytuacji nie był jednak kryzys na rynkach światowych. Nałożył się on jedynie na fatalną sytuację kraju i przyspieszył...

 • Przeciętne wynagrodzenie w maju rdr wzrosło o 7,0 proc.

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju 2018 roku wyniosło 4.696,59 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 7,0 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie rdr wzrosło o 3,7 proc. co daje blisko 3.340 zł netto. Oznacza spore podwyżki w skali roku.

 • Wynagrodzenia w województwie małopolskim

  Jak kształtowały się wynagrodzenia w województwie małopolskim w poszczególnych miesiącach I połowy 2009 roku? W których sektorach gospodarki zarabiano najlepiej, a w których najgorzej? Na te oraz wiele innych pytań można odpowiedzieć, po przeanalizowaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji w pracy spowodowanej urlopami

  Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia br. za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości stanowiącej równowartość stawki minimalnej. Już po tygodniu pracy otrzymał ponad 100% podwyżkę. W tym też miesiącu korzystał z jednodniowych urlopów: bezpłatnego i wypoczynkowego. Jak należało obliczyć jego wynagrodzenie?

 • ...i komisji rewizyjnych, - kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku bez wypłat(...) przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2009 r. - obwieszczenie prezesa GUS z 19.1.2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród...

 • GUS: Rosną przeciętne płace i zatrudnienie

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. wyniosło 4214,14 zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To oznacza wzrost o 4,9 proc. licząc rok do roku - podał w piątek GUS.

 • Wynagrodzenia w służbie cywilnej

  ...w 2011 roku? Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od 2008 roku publikuje informacje na temat zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeń w służbie cywilnej. Przeciętne wynagrodzenie w 2011 roku wyniosło dla tej(...) w Ministerstwie Skarbu Państwa - 4886 zł. Co się tyczy urzędów centralnych, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie odnotowano w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - 6468 zł brutto (z dodatkowym...

 • Dobre dane z rynku pracy

  We wrześniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,0% r/r i wyniosło 5593,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1% r/r i wyniosło 4059,19 zł.

 • Pracownica przez kilka miesięcy pobierała zasiłek chorobowy, a następnie do 31 marca 2009 r. zasiłek macierzyński. Od 1 kwietnia br. korzysta z zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten urlop? Czy za podstawę należy przyjąć wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę, czy przeciętne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających okres niezdolności do...

 • Kredyt mieszkaniowy pochłania co trzecią zarobioną złotówkę

  Dekadę temu za przeciętne wynagrodzenie netto można było kupić 1,4 m kw. mieszkania. Mało? Dziś pensja starcza na o połowę mniej. Gdyby ponadto do zakupu 50-metrowego mieszkania zaprzęgnąć kredyt, rata pochłaniałaby 33 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Jest to znacznie lepszy wynik niż w 2009 roku, ale wciąż brakuje dużo do tego z roku 2006, kiedy na ratę wystarczyło przeznaczyć 19 proc. pensji