• Informacje na temat:

  przeciętne wynagrodzenie 2011

Artykuły na temat: przeciętne wynagrodzenie 2011
 • Wynagrodzenia w Grecji

  ...dostatnie życie. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Grecji było w 2009 roku i wyniosło 1838 euro brutto. Jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku grecka gospodarka prosperowała poprawnie, przynajmniej na(...), obniżenie płacy minimalnej oraz wydłużenie tygodnia pracy z 37,5 godzin do 40 godzin. Co więcej, władze były zmuszone dokonać masowej prywatyzacji. W 2011 roku średnie wynagrodzenie spadło do 1700

 • GUS podał dobre dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

  W grudniu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rdr. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1 proc. rdr - poinformował we wtorek danych Główny Urząd Statystyczny.

 • Wynagrodzenia w Niemczech

  ...wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 62 333 euro. Płace przekraczające 60 000 euro otrzymywali(...) przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 97 864 euro. Na drugim miejscu uplasowali się pracujący na etacie lekarze. Zarabiali oni 91 299 euro. Trzecia pozycja należała do osób wykonujących zawody...

 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

  Jak wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych"największych spółek giełdowych w ubiegłym roku. Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej utrzymują się na stabilnym poziomie a nawet rosną przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku.

 • Wynagrodzenia sędziów

  Wysokość zarobków sędziów jest uzależniona od stażu pracy i pełnionej funkcji. Podstawą do określenia ich płacy zasadniczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ustalone przez GUS (w 2010 roku było to 3197,86 zł). Stawki te są następnie przeliczane przez odpowiednie mnożniki w zależności od stanowiska. Największe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują sędziowie sądu...

 • Rosną płace i liczba miejsc pracy

  Główny Urząd Statystyczny podał informację o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w lutym. Średnia płaca w ubiegłym miesiącu była o 3,9 procent wyższa niż przed rokiem. Zatrudnienie wzrosło w ujęciu rocznym o 2,5 procent.

 • Wynagrodzenia członków Korpusu służby cywilnej

  .... Płace pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej były zatem o 25,5 proc. niższe od przeciętnych zarobków członków korpusu służby cywilnej. W stosunku do roku 2011 przeciętne wynagrodzenie realne(...) produktu krajowego brutto wyniosły w 2012 roku 0,4 proc. Wynagrodzenia w urzędach Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników służby cywilnej wynosiło w 2012 roku 4408 zł. Obejmowało ono...

 • Główny Urząd Statystyczny podał, że w grudniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,4 proc. niż rok wcześniej i wyniosło 5 mln 625,8 mln, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 3,1 proc. (rok do roku) i wyniosło 4515,28 zł.

 • Wynagrodzenia i dodatki prokuratorów

  Pensje zasadnicze prokuratorów różnią się w zależności od miejsca i stażu pracy. Podstawą do ich określenia jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ustalone przez GUS (w 2010 roku było to 3197,86 zł).

 • Deflacja podbija płace w firmach

  Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 4,0 proc. r/r wobec 3,1 proc. w grudniu ub. r., kształtując się powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,4%).