• Informacje na temat:

    przeciętne wynagrodzenie do pfron

Artykuły na temat: przeciętne wynagrodzenie do pfron
  • ...​Pracodawcy dokonujący wpłat na PFRON powinni liczyć się z tym, że od marca 2013 r. wydatki przeznaczane na ten cel będą wyższe. Jest to wynik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustalana jest wysokość wpłat.

  • ...podstawowego wynosi co do zasady na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W myśl przedstawionego przez rząd projektu, w 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, rozumieć będziemy przeciętne...

  • To już pewne! Wódka i papierosy będą droższe

    Rząd na środowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy okołobudżetowej, niezbędnej do wykonania budżetu na 2014 rok. Najważniejsze zmiany to wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol oraz zamrożenie płac w budżetówce.