• Informacje na temat:

  przedawnienie odsetek

Artykuły na temat: przedawnienie odsetek
 • Zakład Ubezp. Społ. może żądać od osoby, która pobrała nienależne jej świadczenie, jego zwrotu wraz z odsetkami. Od 14.12. 2016 r. został wprowadzony 5-letni...

 • Czy warto czekać na przedawnienie zobowiązań?

  Problem ze spłatą zobowiązań, uwikłanie w spiralę zadłużenia - wiele osób, które znalazły się w takiej sytuacji, unika kontaktu z negocjatorem z firmy zarządzającej wierzytelnościami. Mają nadzieję, że sprawa się przedawni i problem zniknie.

 • ...koniecznie należy powołać się na to, że ten dług jest już przedawniony. Tylko wtedy nic nie zapłacisz! Pamiętaj, że przedawnienie nie zadziała z automatu – musisz się na to powołać. Oto takie sytuacje(...) i przedawniają się po 3 latach od daty wymagalności. Ale uwaga! Lepiej nie czekać na przedawnienie, lecz wystąpić o rozłożenie zaległości na raty, składając wniosek do spółdzielni (wspólnoty...

 • Stosowanie przedawnienia po zmianie przepisów

  W wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego z dniem 9 lipca br. doszło do rewolucji w zakresie instytucji przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Główne zmiany dotyczą skrócenia podstawowego okresu przedawnienia oraz konsekwencji, jakie wywołuje upływ terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczeń wobec konsumentów.

 • „Ścigali mnie, chociaż zaległość dawno się przedawniła” – żali się Małgorzata Goclon (49 l.) z Dębicy.

 • BIG InfoMonitor: Długi się przedawniają, ale nie znikają

  Przedawnienie pozwalające zgodnie z prawem nie zwrócić np. kredytu, nie zapłacić czynszu lub składki ZUS może nastąpić już po 6 miesiącach lub dopiero po 10 latach. Przedawnienie nie uchroni jednak od wpisu do rejestru dłużników, który pokaże brak wiarygodności i przeszkodzi w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

 • ZUS przekazał matkom 1,7 mld zł zaległych składek

  ...- Kobiety, które nie mają składek zapisanych na koncie w ZUS i nie otrzymały pieniędzy na konto w OFE, nie mają powodów do niepokoju. Nie stracą prawa do składek ze względu na przedawnienie - mówi(...) powinien zapłacić odsetki za opóźnienia. W przypadku spóźnionego przelewu do OFE, za lata 1999 - 2002 można domagać się od ZUS odsetek ustawowych. Dopiero od 2003 roku ich wysokość zależy od...

 • Kto nie zrealizuje celu mieszkaniowego i nie ureguluje podatku, musi liczyć się z kontrolą przez siedem lat. Kto zapłaci PIT nienależnie, ma na odzyskanie podatku tylko pięć lat. Taki wniosek płynie z najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca i 1 czerwca br.

 • Można wystąpić o wyrównanie "chorobówki"

  Osoby, których podstawa wymiaru świadczeń chorobowych została ustalona na zasadach sprzecznych z Konstytucją RP, nadal jeszcze mogą (o ile nie zrobiły tego wcześniej) ubiegać się o przeliczenie zasiłków. Aby jednak otrzymać wyrównanie świadczeń łącznie z należnymi odsetkami, trzeba spełnić określone warunki.

 • Odsetki od lokat bankowych przychodem z działalności gospodarczej

  Od 1 stycznia przychodem z działalności gospodarczej będą odsetki od lokat terminowych, założonych przez przedsiębiorcę. To oznacza, że przedsiębiorcy wszelkie zyski z bankowych depozytów będą musieli wykazywać w rozliczeniach podatkowych - wynika z analizy Tax Care.