• Informacje na temat:

  przychód a dochód

Artykuły na temat: przychód a dochód
 • Wyższe wykształcenie to wyższe przychody

  W 2013 roku najwyższy średni przychód netto na osobę w gospodarstwie domowym wynosił 2599 zł i przypadał na gospodarstwa, w których najlepiej zarabiająca osoba posiadała wykształcenie wyższe. W przypadku gospodarstw domowych, gdzie głowa rodziny miała wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe, przychód był o ponad połowę niższy i wynosił 1145 zł.

 • Od przychodu z opłaty za ustanowienie służebności przesyłu niewiele da się odliczyć

  Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu są przychodem, podlegającym opodatkowaniu. A co jest kosztem uzyskania przychodu? Wg urzędników, na pewno nie można potraktować jako kosztu spadku wartości nieruchomości, dla której taką służebność ustanowiono.

 • Dochód uprawniający do dodatku mieszkaniowego wylicza się z trzech ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

 • Na koniec roku przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych obowiązani są ustalić dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Na sposób jego ustalenia ma wpływ m.in. prowadzona ewidencja księgowa, czy okoliczności występujące w trakcie roku podatkowego.

 • ...zmniejszył pensję, to dostałabym wtedy te 500 złotych na pierwsze dziecko? Księgowa zdecydowanie pokręciła przecząco głową. – Oczywiście każdy z członków rodziny może stracić albo zyskać jakiś dochód(...) zmniejszył jej teraz pensję, niższy dochód byłby uwzględniony dopiero przy staraniu się o 500 złotych na następny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 roku. Przy okazji rozmowy z księgową...

 • Fiskus może zabrać 1/3 bitcoinowych dochodów

  Dochody ze sprzedaży bitcoina uzyskiwane przez nieprowadzących działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane 19 proc. ryczałtem. Należy je opodatkować na zasadach ogólnych, a więc według stawki progresywnej. Takie jest stanowisko wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r., potwierdzającego stanowisko ministra finansów. Fiskus będzie zatem mógł domagać się nawet 32 proc. daniny z kryptowalutowych dochodów.

 • Mamy coraz wyższy dochód do dyspozycji

  Jak wynika z danych przestawionych przez GUS, przeciętny roczny dochód do dyspozycji netto na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich latach systematycznie wzrastał. Jego ogólna wartość w 2013 roku wynosiła 16 349 zł, czyli średnio 1362 zł miesięcznie. To o 13 procent więcej niż w 2010 roku.

 • Kiedy ryczałtowiec musi przejść na księgę przychodów i rozchodów?

  Ryczałtowiec nie może tak po prostu przejść sobie w trakcie roku z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na opodatkowanie skalą. Może się to natomiast stać niejako odgórnie - warto wiedzieć, które działania pozbawią nas w środku roku prawa do stosowania zryczałtowanego PIT-u.

 • W 2009 roku dostałem darmowe akcje pracownicze. Umieściłem je na wskazanym przez firmę rachunku w biurze maklerskim. W ubiegłym roku sprzedałem te akcje za ponad 10 tys. zł. Czy uzyskaną kwotę powinienem rozliczyć razem z wpływami emerytalnymi? Paweł C., woj. śląskie

 • PIT Last Minute: Rozliczamy dochód z pracy za granicą

  Liczbę Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, szacuje się na ok. 2 mln. Ile osób wyjeżdża poza kraj do prac sezonowych albo do obsługi przeróżnych zleceń, nie wiadomo. Ale wiadomo, że takie osoby muszą się rozliczyć przed polskim fiskusem z zagranicznych dochodów.