• Informacje na temat:

  przyczyny i skutki bezrobocia

Artykuły na temat: przyczyny i skutki bezrobocia
 • Bezrobocie w Polsce to fikcja. Masa ludzi pracuje w "podziemiu"

  Rząd triumfalnie ogłasza, że stopa bezrobocia spadła do poziomu jednocyfrowego. W praktyce jest niższa nawet o 1/3. Wystarczy odliczyć osoby, które legalnie pracować nie chcą.

 • UE: Bezrobocie wśród młodych diagnoza

  Obecnie blisko połowa młodych ludzi w Unii Europejskiej nie ma stałej pracy. W Polsce bezrobocie wśród takich osób sięga 27 procent. Bezrobocie wśród młodych jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w naszych jak i europejskich mediach. Częstotliwość wyrażanego zaniepokojenia ze strony polityków i urzędników nie przekłada się jednak na postawienie właściwej diagnozy problemu.

 • ​Samobójstwo jako najpoważniejszy skutek bezrobocia

  W 2004 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 19 proc. Zanotowano wówczas 4,9 tys. samobójstw. W kolejnych latach odsetek bezrobotnych stopniowo spadał, aż do 2008 roku. Liczba zamachów samobójczych również się zmniejszyła. Wyjątkiem jest tutaj wspomniany rok 2008, gdzie pomimo spadku bezrobocia liczba samobójstw była wyższa niż w roku poprzednim (4 tys. w 2008 roku wobec 3,5 tys. w 2007 roku).

 • Naszyjnik z muszelek słowiańskiej nie-księżniczki, czyste powietrze dolnośląskich wsi oraz słoną wodę w tunezyjskiej osadzie łączy wspólny postulat dla badaczy migracji - analizując przyczyny i skutki tego zjawiska, warto sięgnąć po dorobek innych dziedzin, na przykład nauk przyrodniczych.

 • Bezrobotni z małych miast sami sobie winni?

  Polska mapa bezrobocia nie wygląda optymistycznie. Z jednej strony małe miasta i wsie, w których bezrobocie często przekracza 20 proc., są także gminy rekordziści, gdzie bez pracy pozostaje ponad 30 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Natomiast z drugiej strony duże ośrodki miejskie, w których bezrobocie waha się w granicach 5-9 proc. - jak podaje Główny Urząd Statystyczny. Jakie są przyczyny...

 • Waluty: Dokąd zmierza złoty?

  Nasza waluta pokazuje dużą siłę w ostatnich dniach i coraz wyraźniej umacnia się względem głównych dolara czy euro. Nie inaczej jest podczas dzisiejszej sesji. To oznacza najniższe poziomy odpowiednio od 3 maja i 22 kwietnia. Jakie są przyczyny siły złotego i czy polska waluta ma przed sobą równie optymistyczne perspektywy?

 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  Od wielu miesięcy z coraz większym zniechęceniem obserwujemy kolejne szczyty Unii Europejskiej, które mają w cudowny sposób rozwiązać strukturalne problemy zadłużenia, niskiej konkurencyjności gospodarczej Europy, bezrobocia, zatorów płatniczych, niewypłacalności banków. Właściwie lista priorytetowych spraw do rozwiązania i najbardziej palących problemów jest już tak długa, że samo ich...

 • Łączny koszt obniżenia wieku emerytalnego dla sektora finansów publicznych wyniesie w latach 2016-2019 około 40 mld zł, z czego dla budżetu państwa ok. 30 mld zł - wynika z uzasadnienia projektu prezydenckiej ustawy obniżającej wiek emerytalny.

 • Młody bezrobotny - produkt uboczny systemu edukacji

  ...zamiataniem problemu pod dywan i próbą zniwelowania skutków, a nie zwalczania przyczyny? Eksperci wskazują bowiem, że młodych do rynku pracy należy przystosować już na etapie edukacji, a nie po jej zakończeniu(...) w interesie tak jednej, jak i drugiej strony. Młode bezrobocie strukturalne - Efektywna współpraca biznesu z edukacją pozwoli zmniejszyć wiele problemów rynku pracy, począwszy od stopy bezrobocia...

 • Fed nieco jastrzębi dolar pręży muskuły

  Fed pozostawił bez zmian ścieżkę stóp procentowych do końca 2018 r. (w sumie 4 podwyżki, w tym jedna do końca '17), co zostało odebrane jako jastrzębi sygnał - umocnił się dolar, wzrosły rentowności Treasuries. Nie przeszkodziło to w ustanowieniu przez DJI i S&P 500 nowych rekordów na zamknięciu.