• Informacje na temat:

  przyczyny i skutki bezrobocia

Artykuły na temat: przyczyny i skutki bezrobocia
 • Bezrobocie w Polsce to fikcja. Masa ludzi pracuje w "podziemiu"

  Rząd triumfalnie ogłasza, że stopa bezrobocia spadła do poziomu jednocyfrowego. W praktyce jest niższa nawet o 1/3. Wystarczy odliczyć osoby, które legalnie pracować nie chcą.

 • UE: Bezrobocie wśród młodych diagnoza

  Obecnie blisko połowa młodych ludzi w Unii Europejskiej nie ma stałej pracy. W Polsce bezrobocie wśród takich osób sięga 27 procent. Bezrobocie wśród młodych jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w naszych jak i europejskich mediach. Częstotliwość wyrażanego zaniepokojenia ze strony polityków i urzędników nie przekłada się jednak na postawienie właściwej diagnozy problemu.

 • ​Samobójstwo jako najpoważniejszy skutek bezrobocia

  W 2004 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 19 proc. Zanotowano wówczas 4,9 tys. samobójstw. W kolejnych latach odsetek bezrobotnych stopniowo spadał, aż do 2008 roku. Liczba zamachów samobójczych również się zmniejszyła. Wyjątkiem jest tutaj wspomniany rok 2008, gdzie pomimo spadku bezrobocia liczba samobójstw była wyższa niż w roku poprzednim (4 tys. w 2008 roku wobec 3,5 tys. w 2007 roku).

 • Waluty: Dokąd zmierza złoty?

  Nasza waluta pokazuje dużą siłę w ostatnich dniach i coraz wyraźniej umacnia się względem głównych dolara czy euro. Nie inaczej jest podczas dzisiejszej sesji. To oznacza najniższe poziomy odpowiednio od 3 maja i 22 kwietnia. Jakie są przyczyny siły złotego i czy polska waluta ma przed sobą równie optymistyczne perspektywy?

 • Bezrobotni z małych miast sami sobie winni?

  Polska mapa bezrobocia nie wygląda optymistycznie. Z jednej strony małe miasta i wsie, w których bezrobocie często przekracza 20 proc., są także gminy rekordziści, gdzie bez pracy pozostaje ponad 30 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Natomiast z drugiej strony duże ośrodki miejskie, w których bezrobocie waha się w granicach 5-9 proc. - jak podaje Główny Urząd Statystyczny. Jakie są przyczyny...

 • Łączny koszt obniżenia wieku emerytalnego dla sektora finansów publicznych wyniesie w latach 2016-2019 około 40 mld zł, z czego dla budżetu państwa ok. 30 mld zł - wynika z uzasadnienia projektu prezydenckiej ustawy obniżającej wiek emerytalny.

 • UE:Quasi-państwo bez fundamentów

  Od wielu miesięcy z coraz większym zniechęceniem obserwujemy kolejne szczyty Unii Europejskiej, które mają w cudowny sposób rozwiązać strukturalne problemy zadłużenia, niskiej konkurencyjności gospodarczej Europy, bezrobocia, zatorów płatniczych, niewypłacalności banków. Właściwie lista priorytetowych spraw do rozwiązania i najbardziej palących problemów jest już tak długa, że samo ich...

 • Fed nieco jastrzębi dolar pręży muskuły

  Fed pozostawił bez zmian ścieżkę stóp procentowych do końca 2018 r. (w sumie 4 podwyżki, w tym jedna do końca '17), co zostało odebrane jako jastrzębi sygnał - umocnił się dolar, wzrosły rentowności Treasuries. Nie przeszkodziło to w ustanowieniu przez DJI i S&P 500 nowych rekordów na zamknięciu.

 • Młody bezrobotny - produkt uboczny systemu edukacji

  ...zamiataniem problemu pod dywan i próbą zniwelowania skutków, a nie zwalczania przyczyny? Eksperci wskazują bowiem, że młodych do rynku pracy należy przystosować już na etapie edukacji, a nie po jej zakończeniu(...) w interesie tak jednej, jak i drugiej strony. Młode bezrobocie strukturalne - Efektywna współpraca biznesu z edukacją pozwoli zmniejszyć wiele problemów rynku pracy, począwszy od stopy bezrobocia...

 • Dokąd zmierza rynek mieszkaniowy w Polsce?

  Temat rynku mieszkaniowego w Polsce jest ostatnio niezwykle popularny. Wynika to m.in. z najwyższej w historii liczby oddawanych mieszkań oraz obaw, kiedy dobra koniunktura będzie miała swój kres. Obserwatorów interesuje również jaki wpływ na rynek będzie miało potencjalne spowolnienie w branży. Artykuł ten ma na celu odpowiedzieć na te i inne pytania.