• Informacje na temat:

  przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Artykuły na temat: przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
 • Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej...

 • Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne dla matki wyniesie 1406 zł (od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1300 zł - od red.). Matka będzie też miała zagwarantowane ubezpieczenie społeczne - poinformowała w sobotę w Łodzi szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

 • ..., gdy miała 51 lat. W walce o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego warto powoływać się na powyższe wyroki sądów oraz orzeczenie TK. Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą też skorzystać(...) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką. Sprawę wytoczyła kobieta opiekująca się matką – która stała się osobą niepełnosprawną w wieku 77 lat. Podobny...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ...orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, którą się opiekujemy. Ale uwaga! Nie są potrzebne zaświadczenia o dochodach rodziny. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego(...) Wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego – z 520 zł do 620 zł. Natomiast osoby, które nie pobierają tego świadczenia, mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy (zasady jego...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • ..., która mieszka sama i nie radzi sobie w codziennym życiu, może liczyć na pomoc opiekunki społecznej? Tak, tylko musi złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie usług opiekuńczych(...) niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 206,76 zł brutto (waloryzacja dodatku nastąpi 1 marca 2015 r. wraz z podwyżkami rent i emerytur). Ale...

 • uprawnienia do stosownego podwyższenia tego świadczenia.

 • Mąż jest po zawale serca, obecnie leczy się także psychiatrycznie i wymaga stałej opieki. Otrzymuje niewiele ponad 700 zł renty. Czy ze względu na stan zdrowia może starać się o jakieś dodatkowe świadczenia z ZUS? Bronisława S. z Sandomierza...

 • Rodzice z 500 zł na dziecko stracą inne świadczenia

  Przyznanie nowej formy wsparcia na dzieci może spowodować, że rodzice stracą część świadczeń, m.in. dodatki mieszkaniowe. Spokojni mogą być opiekunowie niepełnosprawnych.