• Informacje na temat:

  rachunek do umowy o dzieło

Artykuły na temat: rachunek do umowy o dzieło
 • Czy od umowy o dzieło należy odprowadzić podatek VAT? W dniu 17 czerwca br. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że czynności, które są wykonywane na podstawie zawartej umowy, jednak nie w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, korzystają z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (sygn. IPPP2/443-400/09-2/AZ).

 • Opodatkowanie obcokrajowca wykonującego zlecenie

  Popularną formą zatrudniania obcokrajowców jest zawieranie z nimi umów zlecenia. Przy tym stosunku prawnym dla opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez obcokrajowca-zleceniobiorcę istotne jest to, czy taka osoba przedłożyła zleceniodawcy certyfikat rezydencji oraz jak długo przebywała na terenie Polski.

 • Brak stałej umowy o pracę nie musi być przeszkodą w otrzymaniu w banku kredytu lub pożyczki. Jeśli ktoś pracuje na umowę o dzieło i na umowę zlecenie, może ubiegać się o pożyczkę gotówkową, karty kredytowe lub limity na koncie.

 • Około milion osób w Polsce pracuje na umowach cywilnoprawnych czyli tzw. śmieciówkach. Nie zawsze wynika to z tego, że pracodawca nie chce podpisać umowy o pracę.

 • Banki i firmy pożyczkowe mają dużo ofert. Ale by wybrać taką, która się opłaca, trzeba dobrze sprawdzić warunki umowy.

 • Źle wykonaną usługę kosmetyczną czy fryzjerską można reklamować

  Klient może złożyć reklamację na źle wykonane usługi fryzjerskie czy kosmetyczne - przypomina Katarzyna Chwesiuk, prawnik z Federacji Konsumentów. Tak zawarte umowy to umowy o dzieło. Można się domagać obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy, a przy poważnej wadzie także odszkodowania. Choć polskie prawo nie przewiduje zadośćuczynienia za szkody majątkowe, to istnieje możliwość ubiegania się

 • ...potrąceń jest tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie (w 2015 roku to 1750 zł). Gdy zarabiamy w formie umowy zlecenia lub o dzieło, to przepada całość wypłaty. Chyba że dochód z tej umowy jest jedynym źródłem utrzymania, wtedy możemy liczyć na ochronę, jak przy umowie o pracę. Komornicy zajmują też konta bankowe: lokaty, rachunek bieżący, nawet jeśli wpływają tam zasiłki z pomocy społecznej...

 • Pracodawcy unikają płacenia składek ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi oskładkowaniem wszystkich zleceń

  Pracodawcy unikają płacenia danin na ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi więc oskładkowaniem wszystkich zleceń, nie tylko tych do wysokości płacy minimalnej.

 • W okresie wakacyjnym w firmach często występują niedobory kadrowe spowodowane urlopami. W takiej sytuacji przedsiębiorcy poszukują osób, które mogłyby odciążyć pozostałych w firmie pracowników. Wybór najczęściej pada na studentów. Najpopularniejszą formą zatrudniania studentów jest umowa zlecenia lub o dzieło, zdarzają się również umowy o pracę.

 • Amerykańska FATCA podstępnie zbiera żniwo

  FATCA to ustawa federalna uchwalona w 2010 r., wdrożona 1 lipca 2014 r., która wymaga od podatników i zagranicznych instytucji finansowych identyfikacji amerykańskich klientów i przekazywania informacji o ich rachunkach finansowych.