• Informacje na temat:

  rachunek do umowy zlecenia

Artykuły na temat: rachunek do umowy zlecenia
 • ...zachowania numeru rachunku. Otwierając nowe konto, nawet w tym samym banku, otrzyma pani zawsze nowy numer rachunku. ● Bank, do którego przenosimy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, dopełni(...) zlecenia przelewów, polecenia zapłaty za prąd lub gaz, a także dane wszystkich zapisanych na starym rachunku tzw. zdefiniowanych odbiorców, czyli podmiotów i osób, do których były wykonywane...

 • Podatek dochodowy od umowy zlecenia

  Umowy zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

 • ...podpisane umowy z bankami. Na stronie internetowej www.knf.gov.pl znajdziesz pełen wykaz istniejących i rzetelnych biur. Ich wiarygodność możesz też sprawdzić bezpośrednio w punkcie opłat – poproś(...) oferty przeznaczone są jednak głównie dla osób, które mają rachunek ROR w danym banku. Polecenie zapłaty (Direct Debit) W ten sposób możesz opłacić rachunki na zmienną kwotę. Taka usługa kosztuje...

 • Opodatkowanie obcokrajowca wykonującego zlecenie

  Popularną formą zatrudniania obcokrajowców jest zawieranie z nimi umów zlecenia. Przy tym stosunku prawnym dla opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez obcokrajowca-zleceniobiorcę istotne jest to, czy taka osoba przedłożyła zleceniodawcy certyfikat rezydencji oraz jak długo przebywała na terenie Polski.

 • Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych, stąd podlega innym regulacjom niż umowa o pracę. W szczególności umów tego rodzaju nie dotyczą zapisy Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zatrudniający osoby na podstawie cywilnoprawnej nie ma wobec nich żadnych obowiązków. Ogólne wymogi dotyczące zachowania warunków bhp muszą być bowiem realizowane w każdym przypadku.

 • Obowiązki związane z bhp wobec studenta zatrudnianego na podstawie umowy zlecenia

  Na okres sierpień-wrzesień oprócz stałych pracowników, planuję dodatkowo zatrudnić kilku studentów do prac związanych z przygotowywaniem posiłków i obsługą klientów. Osoby te będą świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia. Czy musimy przeprowadzać dla nich szkolenia bhp oraz skierować ich na badania lekarskie? Czy osoby te muszą posiadać książeczki sanitarno-epidemiologiczne? Jeżeli tak, to

 • Czy od umowy o dzieło należy odprowadzić podatek VAT? W dniu 17 czerwca br. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że czynności, które są wykonywane na podstawie zawartej umowy, jednak nie w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, korzystają z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (sygn. IPPP2/443-400/09-2/AZ).

 • Jak przenieść rachunek do innego banku? Poznaj trzy zasady

  Coraz więcej Polaków decyduje się na zmianę konta. Tylko w I kwartale tego roku blisko 10 tys. osób przeniosło swój rachunek osobisty do innego banku, czyli o 68 proc. więcej niż w podobnym okresie zeszłego roku 1 . Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) podpowiadają, o czym należy pamiętać, gdy decydujemy się na zmianę ROR-u.

 • Brak stałej umowy o pracę nie musi być przeszkodą w otrzymaniu w banku kredytu lub pożyczki. Jeśli ktoś pracuje na umowę o dzieło i na umowę zlecenie, może ubiegać się o pożyczkę gotówkową, karty kredytowe lub limity na koncie.

 • Deweloperzy krytycznie o likwidacji otwartych rachunków powierniczych

  UOKiK bije na alarm, rachunki otwarte nie zabezpieczają wystarczająco interesów nabywców mieszkań. Polski Związek Firm Deweloperskich uważa, że zlikwidowanie otwartych rachunków powierniczych spowoduje wzrost cen mieszkań.