• Informacje na temat:

  rachunkowość podatkowa

Artykuły na temat: rachunkowość podatkowa
 • Zdanie egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów, stanowi jedną z dróg prowadzących do wydania certyfikatu księgowego. Zainteresowane egzaminem są przede wszystkim osoby nieposiadające formalnego wykształcenia akademickiego o specjalności rachunkowość, choć często są to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Jednak nie tylko...

 • Spór na linii przedsiębiorcy - organy podatkowe, dotyczący momentu ujmowania w kosztach wydatków kwalifikowanych na gruncie podatku dochodowego jako koszty pośrednie, trwał wiele lat. Pomimo wsparcia, jakie w tej kwestii dawało podatnikom orzecznictwo sądowe, organy podatkowe pozostawały nieugięte. Według nich tego typu wydatek zyskiwał status kosztu podatkowego dopiero w momencie uznania go za koszt bilansowy. Jednak od niedawna KIS w tej kwestii przyjmuje za prawidłową wykładnię stosowaną...

 • Zawód na trudne czasy

  Kierunek, który dotąd funkcjonował pod nazwą finanse i bankowość, od kilku lat jest oferowany polskim studentom na wszystkich uczelniach ekonomicznych jako finanse i rachunkowość. Zmiana pociągnęła(...) studiów umożliwia poznanie zarówno samych podstaw, jak i wyspecjalizowanie się w poszczególnych dziedzinach - dodaje. Magia liczb Jak pokazują statystyki, do studiowania kierunku finanse i rachunkowość...

 • Kiedy można dostać karę za nieokazanie ksiąg?

  Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych opiera się w znacznej mierze na analizie ksiąg i dowodów księgowych posiadanych przez podatnika. Odmowa okazania urzędnikom skarbowym potrzebnych dokumentów może skończyć się wysokimi karami finansowymi - wymierzanymi w trybie porządkowym lub w postępowaniu karnym skarbowym. Sankcje grożą nie tylko podatnikom, ale także biurom rachunkowym prowadzącym ich sprawy księgowe.

 • 100 tys. stawia na Niemcy!

  ..., założyć konto bankowe, prowadzić rachunkowość i płacić podatki. Występują jednak istotne różnice. W Niemczech czynności rejestrowe załatwimy w jednym okienku, wystarczy wizyta w Gewerbeamt. Po drugie, nie(...). Dochody do 7665 euro rocznie są zwolnione z opodatkowania. Kolejny próg podatkowy wynosi 12739 euro. W tym przypadku stawki wynoszą 15-24 proc. Dla dochodów 12740-52151 euro ? 24-42 proc...

 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie

  Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kierownik jednostki zapewnia przygotowanie i przedstawienie tego sprawozdania właściwym organom w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • Własna firma nad Renem?

  ..., założyć konto bankowe, prowadzić rachunkowość i systematycznie płacić podatki. Występują jednak też istotne różnice. W Niemczech nie trzeba biegać po wszystkich urzędach, wystarczy wizyta w Gewerbeamt(...) z opodatkowania. Kolejny próg podatkowy wynosi 12739 euro. W tym przypadku stawki wynoszą 15-24 proc. Dla dochodów 12740-52151 euro - 24-42 proc. Przedsiębiorcy, którzy mają na utrzymaniu żonę lub dzieci, maja...

 • Rozliczanie strat ekonomicznych w kosztach podatkowych

  Prowadzenie działalności gospodarczej z założenia nastawione jest na wygenerowanie zysku. Jednocześnie jednak jest w nią wpisane ryzyko ponoszenia strat ekonomicznych. Nie każdą z nich przedsiębiorca może uwzględnić w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym.

 • Tysiące firm w Polsce przygotowane na rewolucję?

  Deklaracje PIT składane wyłącznie w formie elektronicznej, uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro, zmiany w odwrotnym obciążeniu, czy nowe formularze PIT do rozliczenia rocznego za rok 2014, to tylko niektóre zmiany czekające przedsiębiorców. Zmiana prawa podatkowego w 2015 r. to dla biznesu prawdziwe wyzwania. Czy systemy ERP, z których korzystają tysiące firm w Polsce, są przygotowane na tą rewolucję?

 • Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych

  Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Księgi rachunkowe po ich zamknięciu oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe, a także inne dokumenty księgowe, należy przechowywać w odpowiedni sposób przez wymagane przepisami okresy.