• Informacje na temat:

  rada nadzorcza

Artykuły na temat: rada nadzorcza
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach Tauron i Enea

  ...osiem posiedzeń rady nadzorczej. Rada Nadzorcza Tauronu podjęła w tym czasie 84 uchwały, a  rada nadzorcza Enei 58 uchwał.  Z tego wynika, że członek rady nadzorczej w Tauronie, który był obecny na...

 • Skarb Państwa chce większych rad nadzorczych

  - Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen, które w piątek obradowało w Płocku, wybrało 9-osobowy skład rady nadzorczej tej spółki na nową kadencję oraz zwiększyło maksymalną liczbę jej członków do 10 osób. Zdecydowało też, że dywidenda koncernu za 2018 r. wyniesie rekordowe 3,5 zł na akcję.

 • Najwyższe zarobki osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW wystąpiły w 2015 roku w bankach. Mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych banków(...) w radach nadzorczych spółek z przemysłu surowcowego. Połowa członków rad nadzorczych zarobiła w tej branży ponad 100 500 zł w ciągu 2015 roku. Najlepiej wynagradzanym członkiem rady nadzorczej w 2015

 • Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

  Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 23%, z 66 tys. zł w 2016 do 81 tys. zł w 2017 - wynika z "Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017" przygotowanej przez firmę doradczą PwC,.

 • W tegorocznej edycji raportu przeanalizowaliśmy wynagrodzenie 1464 członków rad nadzorczych z 354 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2016 roku wyniosła 42 tys. zł, czyli o 7 proc. mniej niż w roku 2015 i tyle samo co w latach 2011, 2012 oraz 2014. Dane zostały przedstawione na wykresie 1.

 • Osoba została powołana do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 15 stycznia 2015 r. Do 31 marca br. będzie ją pełnić nieodpłatnie, natomiast od 1 kwietnia 2015 r. przyznane jej zostanie prawo do wynagrodzenia z tego tytułu.

 • Rady nadzorcze: Kto zarabiał najlepiej?

  ...z PVC i PE otrzymał 1 002 534 zł. W jakich branżach członkowie rad nadzorczych zarabiali najwięcej? - Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zasiadające w radach nadzorczych banków. Roczna mediana(...) ich zarobków była zaledwie o 9 proc. niższa od mediany płac w radach nadzorczych banków - wynosiła ona 120 000 zł. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pełniące funkcję w organach nadzorczych...

 • PKP Cargo znów uderza w związkowców. Na celowniku członkowie rady nadzorczej

  Kolejna odsłona wojny zarządu PKP Cargo i związków zawodowych. Członkowie rady nadzorczej z ramienia związkowców oskarżani są o nielojalność. Sprawa wycieka do mediów na tydzień przed spotkaniem w sprawie strajku.

 • Wynagrodzenia rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

  ...zdecydowanie poniżej poziomu zanotowanego w firmach Skarbu Państwa. W trakcie gromadzenia danych dotyczących wynagrodzeń rad nadzorczych okazało się, że w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa panuje dość(...) osób zasiadających w radach nadzorczych były mocno zróżnicowane. W najlepszej sytuacji znalazły osoby pełniące tę funkcję w Śnieżka S.A., gdzie mediana płacy członków rady wyniosła w 2008 roku 526

 • Olgierd Cieślik ponownie prezesem Totalizatora Sportowego

  - Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego ponownie wybrała Olgierda Cieślika na prezesa spółki - poinformował w środę szef rady nadzorczej Totalizatora Piotr Kwiecień.