• Informacje na temat:

  rada nadzorcza

Artykuły na temat: rada nadzorcza
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach Tauron i Enea

  ...osiem posiedzeń rady nadzorczej. Rada Nadzorcza Tauronu podjęła w tym czasie 84 uchwały, a  rada nadzorcza Enei 58 uchwał.  Z tego wynika, że członek rady nadzorczej w Tauronie, który był obecny na...

 • Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

  Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 23%, z 66 tys. zł w 2016 do 81 tys. zł w 2017 - wynika z "Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017" przygotowanej przez firmę doradczą PwC,.

 • Najwyższe zarobki osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW wystąpiły w 2015 roku w bankach. Mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych banków(...) w radach nadzorczych spółek z przemysłu surowcowego. Połowa członków rad nadzorczych zarobiła w tej branży ponad 100 500 zł w ciągu 2015 roku. Najlepiej wynagradzanym członkiem rady nadzorczej w 2015

 • Osoba została powołana do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 15 stycznia 2015 r. Do 31 marca br. będzie ją pełnić nieodpłatnie, natomiast od 1 kwietnia 2015 r. przyznane jej zostanie prawo do wynagrodzenia z tego tytułu.

 • W tegorocznej edycji raportu przeanalizowaliśmy wynagrodzenie 1464 członków rad nadzorczych z 354 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2016 roku wyniosła 42 tys. zł, czyli o 7 proc. mniej niż w roku 2015 i tyle samo co w latach 2011, 2012 oraz 2014. Dane zostały przedstawione na wykresie 1.

 • PKP Cargo znów uderza w związkowców. Na celowniku członkowie rady nadzorczej

  Kolejna odsłona wojny zarządu PKP Cargo i związków zawodowych. Członkowie rady nadzorczej z ramienia związkowców oskarżani są o nielojalność. Sprawa wycieka do mediów na tydzień przed spotkaniem w sprawie strajku.

 • Rady nadzorcze: Kto zarabiał najlepiej?

  ...z PVC i PE otrzymał 1 002 534 zł. W jakich branżach członkowie rad nadzorczych zarabiali najwięcej? - Najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby zasiadające w radach nadzorczych banków. Roczna mediana(...) ich zarobków była zaledwie o 9 proc. niższa od mediany płac w radach nadzorczych banków - wynosiła ona 120 000 zł. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pełniące funkcję w organach nadzorczych...

 • Olgierd Cieślik ponownie prezesem Totalizatora Sportowego

  - Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego ponownie wybrała Olgierda Cieślika na prezesa spółki - poinformował w środę szef rady nadzorczej Totalizatora Piotr Kwiecień.

 • Wynagrodzenia rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

  ...zdecydowanie poniżej poziomu zanotowanego w firmach Skarbu Państwa. W trakcie gromadzenia danych dotyczących wynagrodzeń rad nadzorczych okazało się, że w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa panuje dość(...) osób zasiadających w radach nadzorczych były mocno zróżnicowane. W najlepszej sytuacji znalazły osoby pełniące tę funkcję w Śnieżka S.A., gdzie mediana płacy członków rady wyniosła w 2008 roku 526

 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

  Jak wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych"największych spółek giełdowych w ubiegłym roku. Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej utrzymują się na stabilnym poziomie a nawet rosną przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku.