• Informacje na temat:

  ranking produktow strukturyzowanych

Artykuły na temat: ranking produktow strukturyzowanych
 • Komu powierzyć oszczędności?

  O tym, że pieniądze, których nie wydajemy na najpilniejsze potrzeby, warto oszczędzać i inwestować, wiedzą wszyscy. Dylemat stanowi decyzja, któremu bankowi powierzyć nadwyżkę środków.

 • Polacy stawiają na absolutny zwrot

  W kwietniu do TFI napłynęło ponad 1,6 mld złotych. Zaledwie 0,1 mld trafiło do portfeli detalicznych. Wyniki skoncentrowane na akcjach polskich były jednymi z najsłabszych z całej oferty TFI. Na skutek osłabienia się polskiego złotego, w ujęciu walutowym aktywa funduszy inwestycyjnych spadły o -1,53 mld EUR (-2,6%).

 • Do TFI napłynęły grube miliardy złotych

  Wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne wzrosła w lutym do poziomu 265,5 mld zł. To o +3,8 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej, co odpowiada dynamice na poziomie +1,4%. Do szczytu z września 2016 roku brakuje już tylko 0,7 mld zł.

 • Bank Millennium i Bank Pekao otrzymały najwyższą ocenę w najnowszym rankingu złotowych kredytów hipotecznych, przygotowanym przez Open Finance.

 • Fundusze UI w ofercie BRE

  Od 9 lutego br. Klienci BRE Bank Private Banking zyskali dostęp do nowego produktu - funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI.

 • Uwaga: Bankowe TFI przegrywają "wojnę"

  W 2010 roku klienci funduszy inwestycyjnych zdecydowanie najwięcej swoich środków powierzyli niebankowym TFI.

 • Prawie 100 tysięcy Polaków uciekło z funduszy!

  Według informacji, które uzyskaliśmy od 20 monitorowanych przez nas TFI, liczba uczestników polskich funduszy inwestycyjnych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2011 roku 2,49 mln osób. Oznacza to, że między wrześniem a czerwcem br. liczba klientów funduszy spadła aż o niemal -96 tys. osób, czyli o prawie -4 proc.

 • 2,5 proc. wynosi oprocentowanie najatrakcyjniejszych kredytów hipotecznych w euro. Ale nie wszystkie banki są w stanie udzielić kredytu bez wkładu własnego.

 • Ile naprawdę zarobiły OFE od początku działalności?

  W ciągu ostatnich trzech lat najwyższy stan hipotetycznego konta osiągnęli uczestnicy funduszu Allianz Polska OFE - 2572 zł, niewiele mniej zgromadzili klienci Nordea OFE - 2571 zł. Hipotetyczny zysk funduszy emerytalnych był bardzo zbliżony i wyniósł w tym czasie odpowiednio +210 zł oraz +209 zł. Najmniej w horyzoncie 3-letnim, podobnie jak w poprzednim zestawieniu (na koniec grudnia 2012), zgromadzili klienci OFE Polsat i OFE Pocztylion. Licząc od momentu uruchomienia wszystkich funduszy...

 • Po silnym spadku aktywów funduszy zagranicznych dystrybuowanych w Polsce w III kwartale minionego roku, w kolejnych miesiącach nastąpiła delikatna ich odbudowa. Na koniec roku wartość aktywów netto w monitorowanych przez nas funduszach instytucji zagranicznych wyniosła 3,62 mld zł. To o +40 mln zł więcej niż na koniec III kwartału, co oznacza dynamikę na poziomie +1,1%.