• Informacje na temat:

  raport

Artykuły na temat: raport
 • Charakterystyka próby W badaniu wzięło udział 176 przedsiębiorstw z całej Polski zatrudniających w sumie ponad 160 000 pracowników. Pozycja pracownika...

 • Raport bieżący nr 38/2017 Podstawa Prawna: Inne uregulowania Publikacja raportu bieżącego za 11.2017 r. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH...

 • Raport: Niemcy wyzyskują pracowników z zagranicy

  Raport Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka DIMR piętnuje m.in. wyzysk obcokrajowców na niemieckim rynku pracy. Problem dotyczy też obywateli UE.

 • Przedstawiamy raport finansowy za 2015 Osoby reprezentujące spółkę: Adam Prokoppowicz - Wice Prezydent

 • Raport: Niemcy na bakier z płacą minimalną

  Co dziesiąty pracownik w Niemczech opłacany jest poniżej ustawowej płacy minimalnej - wynika z najnowszego raportu na ten temat.

 • Dayli Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Emitent”), niniejszym przekazuje raport roczny Dayli Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji za 2015 rok. Raport...

 • Podsumowanie Raportu WskaźnikiHR 2017 dla sektora produkcyjnego

  Za nami trzecia edycja Raportu WskaźnikiHR, w której wzięło udział 176 firm z całej Polski. W raporcie za rok 2016 przedstawiliśmy wyniki 41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Najliczniejszą grupą w badaniu stanowiły firmy produkcyjne (54 proc.), których wyniki omówiono w poniższym tekście.

 • Dayli Polska Sp. z o.o. niniejszym przekazuje raport półroczny za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Raport półroczny zawiera:...

 • Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016

  Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników zatrudnionych na 445 stanowiskach. Dane pochodzą od 450 firm z całej Polski. Raport obejmuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż itp. Można w nim znaleźć również informacje o oferowanych benefitach oraz o planowanych...

 • Raport bieżący nr 18/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH...