• Informacje na temat:

  rejestr zastawów

Artykuły na temat: rejestr zastawów
 • Na szczęście okazało się, że dane z rejestru PESEL nie wyciekły. A gdyby jednak poufne informacje dostały się w niepowołane ręce? Dlaczego są takie cenne? I jak je chronić?

 • W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Aby uzyskać wypis z CRZS należy złożyć wniosek zawierający dane ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego.

 • ...dostęp do informacji o pojeździe, bez danych osobowych właściciela. W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych sprawdzisz, czy przedmiot zakupu jest objęty zastawem skarbowym. Rejestr ma charakter(...)Aby uzyskać bezpłatny dostęp do danych o samochodzie, na stronie www.historiapojazdu.gov.pl musisz podać unikatowy numer pojazdu nadawany przez producenta – VIN, datę pierwszej rejestracji oraz nr...

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2018 w sprawie postanowienia o wpisie zastawu do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent",...

 • ..., którego klienci stracili miliony złotych oszczędności. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę ostrzeżeń publicz nych, czyli rejestr podmiotów, które jej zdaniem prowadzą działalność bankową lub...

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2016 w sprawie postanowienia o wpisie zastawów do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent",...

 • ...; zabezpieczenie majątku płatnika; wszczęcie postępowania egzekucyjnego; złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; wpis do rejestru(...) do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje również prawo do skierowania wniosku o wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dłużnika - osoby fizycznej będącej...

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2016 w sprawie postanowienia o wpisie zastawów do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent",...

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 49/2017 w sprawie zmiany postanowienia o wpisie zastawów do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A....

 • W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 41/2017 w sprawie zmiany postanowienia o wpisie zastawów do rejestru zastawów, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A....