• Informacje na temat:

  renta rodzinna

Artykuły na temat: renta rodzinna
 • ...nie 18 lat.  Natomiast dziecku renta będzie wypłacana do 16 roku życia, a jeśli będzie się uczyło – do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Fakt kontynuacji nauki należy...

 • Rentę rodzinną pobiera obecnie w Polsce 1,27 mln osób, najczęściej kobiety. Średnie świadczenie przekracza 1,8 tys. zł.

 • Gdy umiera osoba uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, to jej bliscy mogą ubiegać się rentę rodzinną.

 • Jak waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.

  Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 27 zł.

 • .... Świadczenie jest przyznawane, jeśli wdowa w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy. Renta rodzinna należy się również wdowie niezależnie od wieku czy niezdolności do pracy...

 • Od 1 marca o 0,24 proc. zwaloryzowane zostaną emerytury i renty. Do świadczeń do 2 tys. zł brutto wypłacone zostaną jednorazowe dodatki. Wyższe świadczenia otrzymają zarówno otrzymujący rentę i emeryturę z ZUS, jak i z KRUS.

 • Mam 54 lata. Mój były mąż zmarł – czy w takiej sytuacji mogę liczyć na przyznanie renty po nim? Monika z Wałbrzycha

 • Rząd planuje jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w 2019 r.

  Rząd planuje jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w 2019 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

 • ...pomoc mogą otrzymać osierocone dzieci. Dowiedziała się, że renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta ta przysługuje również, gdyby zmarła pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub...

 • MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie 102,86 proc.

  Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie 102,86 proc. - wynika z komunikatu podpisanego we wtorek przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.