• Informacje na temat:

  renta rodzinna a świadczenie przedemerytalne

Artykuły na temat: renta rodzinna a świadczenie przedemerytalne
 • Gdy umiera osoba uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy; pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, to jej bliscy mogą ubiegać się rentę rodzinną.

 • Rentę rodzinną pobiera obecnie w Polsce 1,27 mln osób, najczęściej kobiety. Średnie świadczenie przekracza 1,8 tys. zł.

 • Żona miała świadczenie przedemerytalne, a teraz zmarła. Czy 15-letni syn dostanie rentę rodzinną? Henryk W., e-mail...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • Mąż brał świadczenie przedemerytalne. Czy teraz, po jego śmierci, córka licealistka dostanie rentę? - chce wiedzieć Rita, Falenica.

 • Od 1 marca wzrastają kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS

  1000 zł brutto emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - to kwoty najniższych świadczeń, które od 1 marca będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • ...pomoc mogą otrzymać osierocone dzieci. Dowiedziała się, że renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta ta przysługuje również, gdyby zmarła pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub...

 • Premier: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. będzie wypłacane w maju w kwocie 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto. Jednorazowy dodatek emerytalny w wysokości najniższej emerytury ma być wypłacony w maju. Jest to jeden z punktów tzw. "piątki PiS", czyli zestawu propozycji, zaprezentowanych przez

 • Po śmierci męża zostałam z dwojgiem dzieci. Na jakich zasadach przysługuje nam renta rodzinna? Czy będę mogła dorabiać? - pyta Jolanta z Sieradza.

 • Wypłacić w 2017 r. emerytom i rencistom jednorazowy dodatek - PSL

  - PSL chce, by w 2017 r. emerytom, rencistom i osobom pobierającym świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne wypłacony został jednorazowy dodatek w wysokości od 200 do 500 zł. Chcemy upomnieć się o tych, których obecny rząd pomija - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.