• Informacje na temat:

  renty socjalne

Artykuły na temat: renty socjalne
 • ...do renty socjalnej dorabia. Podejmowanie pracy jest jest jednak ograniczone – przychody nie mogą być większe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał, bo inaczej wypłata renty zostanie zawieszona. Graniczna kwota dozwolonych przychodów ostatnio wzrosła i wy- nosi obecnie 2646,80 zł (będzie ona obowiązywać do końca lutego 2015 r.). Od 1 marca renty socjalne, podobnie...

 • Podwyżka renty socjalnej

  Renta socjalna rośnie od 1 września br. do 1029,80 zł. To dokładnie tyle, ile wynosi najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy. Będzie ona wypłacana z wyrównaniem od 1 czerwca.

 • ...1,8 mld zł). Lista świadczeń wypłacanych przez ZUS jest długa Przykładowo można jeszcze wymienić renty socjalne, zasiłki pogrzebowe, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie(...) ponad 2 mln (blisko 1 mln osób pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy a ponad 1,2 mln renty rodzinne). Tylko w drugim kwartale 2015 roku ZUS wypłacił łącznie emerytom i rencistom ponad 43 mld zł...

 • Do 1100 zł wzrosły od piątku najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 825 zł.

 • ...przysługuje bowiem osobie uprawnionej m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, inwalidzkiej, strukturalnej, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia...

 • Od marca zwaloryzowano ponad 8 mln świadczeń

  Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS wzrosły w wyniku marcowej waloryzacji średnio o 61,36 zł, w tym emerytury o 64,52 zł, renty z tytułu niezdolności do pracy o 46,94 zł. Zwaloryzowano ponad 8 mln świadczeń - podał rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

 • ..., którzy mają emeryturę niższą niż 5,3 tys. zł, dostaną 36 zł. Niektóre świadczenia wzrosną jednak inaczej, np. renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – o 27 zł; renty wskutek wypadku przy...

 • Skok na składkę: Osoby, które osiągną obniżony wiek emerytalny bez renty

  Rząd chce zakazać przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osobom, które osiągną obniżony wiek emerytalny. I to nawet wówczas, gdy nie pobierają emerytury.

 • .... Świadczenie to nie przysługuje osobom, które mają prawo do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.(...), przysługuje zasiłek stały. Niezdolne do pracy z powodu wieku są kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat – jeśli nie mają ani emerytury, ani renty. Dla osób samotnie gospodarujących...

 • Albo renta socjalna, albo 5 ha przeliczeniowych

  Renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.