• Informacje na temat:

  roczny urlop macierzyński wniosek wzór

Artykuły na temat: roczny urlop macierzyński wniosek wzór
 • Zgodnie ze zmianami w kodeksie pracy teraz możesz mieć aż rok płatnego urlopu na dziecko! Oto jakie są zasady jego udzielania.

 • Akta pracownicze; Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?

  ..., pobierania zasiłku macierzyńskiego lub opiekuńczego, urlopu na dalsze kształcenie się, urlopu szkoleniowego, stanu nieczynnego. Z kolei w bloku IX. należy podać okresy wykonywania pracy nauczycielskiej(...) o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.). Druk ZUS RIA dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS. Jak wypełnić raport ZUS RIA? Wzór raportu ZUS...

 • ...i przepisów, wybierając te dotyczące naszego codziennego życia, najważniejsze dla domu i rodziny. Zasiłek macierzyński W pierwszej połowie 2015 roku wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowe przepisy zwiększą m.in. uprawnienia ojców. Do zasiłku macierzyńskiego uprawniony ma być ojciec dziecka (lub członek...

 • Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2017 r.

  Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowniczym wynikającym ze stosunku pracy. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, choć Kodeks pracy daje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W celu niezakłóconej pracy zakładu konieczne jest planowanie urlopów. Przepisy nie określają, na jak długie okresy trzeba je planować, zatem kwestia ta zależy od swobodnego

 • Sporządzanie zakładowych planów urlopowych

  Pracownicy mają niezbywalne prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Skorzystanie w jednym czasie z tego prawa przez większą grupę pracowników mogłoby jednak poważnie zakłócić funkcjonowanie zakładu pracy. Dlatego urlopy zasadniczo powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym, a gdy takich firma nie tworzy - po uzgodnieniu terminu z pracownikiem.

 • Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustanowienia programu Ministra "Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców".

 • Polska wyprzedziła nawet Rumunię!

  Badania Unii Europejskiej pokazują, że struktura rozwarstwienia społecznego w Polsce jest jedną z najgłębszych w Europie. Pod tym względem wyprzedziliśmy nawet Rumunię, z posłem Adamem Szejnfeldem rozmawia Roman Mańka.