• Informacje na temat:

  rodzaje inflacji

Artykuły na temat: rodzaje inflacji
 • W Polsce są cztery podstawowe rodzaje obligacji skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów: 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie. Różnią się nie tylko terminem wykupienia, ale też(...) 4-letnich w pierwszym roku mają one oprocentowanie 3,5 proc. W kolejnych latach stopa procentowa jest ustalona poprzez powiększenie wskaźnika inflacji o marżę – 1,25 punktu procentowego. Przy obligacjach 10

 • Wzrost cen przyspieszy. Rosną zamówienia i koszty produkcji

  W najbliższym czasie można się spodziewać dobrych styczniowych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, zarówno ze względu na większą liczbę dni roboczych niż w styczniu 2016 roku, jak i lepszą sytuację na rynku. Zwiększony popyt i rosnące koszty produkcji mogą się przełożyć na szybszy od zakładanego wzrost cen. Zdaniem ekonomisty Jarosława Janeckiego cel inflacyjny, czyli 2,5 proc., zostanie osiągnięty dość szybko.

 • Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent będzie dokonana w podobny sposób jak w roku ubiegłym. Emerytury i renty wzrosną o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac.

 • Czy czynsze nadążają za inflacją?

  Latem 2018 r. portal RynekPierwotny.pl opublikował analizę wskazującą, że przeciętne czynsze za wynajem mieszkań na terenie metropolii nadążają za rosnącymi cenami metrażu. Warto pokusić się o sprawdzenie, czy podwyżki takich stawek czynszowych przynajmniej kompensują właścicielom lokali wpływ inflacji. Nowa analiza ekspertów RynekPierwotny.pl dotycząca poziomu czynszów oraz inflacji, oprócz

 • Dynamika płacy minimalnej w Polsce i w Unii Europejskiej

  ...prognozowanej inflacji oraz 2/3 tempa wzrostu PKB. Zasada ta ma być stosowana do czasu, gdy stawka minimalna osiągnie 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednak nie zawsze płaca...

 • Nie ma strachu - inflacja do nas wróci w chwale!

  - Ujemny wskaźnik cen w Polsce można traktować jako zjawisko przejściowe - ocenia członek zarządu NBP Andrzej Raczko. Dodaje, że inflacja do Polski wróci.

 • Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

  ...rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie, którego wzrost zysku operacyjnego nie musi być równy poziomowi inflacji?

 • Na lokatach będziemy zarabiać dopiero za trzy lata

  Jeszcze trzy lata będzie trzeba czekać na to, aby bankowe depozyty dały realnie zarobić. Powód? Inflacja ma przyspieszyć, przekraczając poziom 3 proc. Rok 2019 będzie najgorszy dla posiadaczy lokat.

 • ...środków na rachunkach oszczędnościowych. Przejrzyj więc oferty banków, posiłkując się np. rankingami najlepszych kont oszczędnościowych. Do Ciebie będzie należał też wybór między rodzajem oszczędzania(...) Rodzinne Obligacje Skarbowe. Ministerstwo Finansów przygotowało niedawno propozycję tylko dla rodzin pobierających te świadczenia. Można kupić dwa rodzaje papierów dłużnych – na 6 lat i na 12 lat...

 • Rok 2019 będzie dla posiadaczy lokat najgorszy od ponad dekady

  Już niedługo inflacja będzie pochłaniać wartość oszczędności ponad dwa razy szybciej niż banki dopisywać będą do nich odsetki. Z tak niekorzystną sytuacją nie mieliśmy do czynienia od ponad dekady - wynika z szacunków analityków.