• Informacje na temat:

  rodzaje umowy o pracę

Artykuły na temat: rodzaje umowy o pracę
 • Absolwenci szkół, którzy podejmują pierwszą pracę, powinni wiedzieć, co im gwarantują umowy, które podpisują, a czego nie.

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • 12 zł za godzinę pracy bez względu na rodzaj umowy i czas pracy

  ...wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł miesięcznie, co daje ok. 11,6 zł za godzinę. Przy liczbie dni pracujących w całym roku - w 2016 r. będzie ich np. 252 - dałoby to minimalną pensję miesięczną na(...) inną jednostką organizacyjną. A więc w zamierzeniach resortu rodziny i pracy jest, aby podwyższona stawka godzinowa objęła wszystkie rodzaje umów, zawarte z pracownikami czy zleceniobiorcami. I to...

 • Od września pracę będą mogli podejmować już 15-latkowie

  Od września tego roku zostanie obniżona granica wieku i pracę będą mogły podjąć osoby, które ukończyły 15. rok życia. Młodzi pracownicy, ze względu na brak doświadczenia na rynku pracy, mogą być bardziej narażeni na problemy z pracodawcami. Dlatego przed podjęciem pierwszej pracy muszą poznać prawa i obowiązki, które będą ich dotyczyć.

 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  Wielu pracowników nie znając prawa pracy podpisuje umowy, które są nie tylko niezgodne z prawe, ale działają także na jego niekorzyść.

 • Praca: Umowy terminowe naszym przekleństwem

  Prawo pracy: Obecnie Senat zajmuje się projektem nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony. Zdaniem analityków FOR kierunek tych zmian jest całkowicie błędny.

 • Stanisław Szwed: Umowy o pracę zmienione, następny kodeks pracy

  ...komisji? - Sądzę, że zawieranie i rodzaje umów o pracę, zasady wykorzystywania kontraktów cywilnoprawnych w stosunkach zatrudnienia, czas pracy. To skomplikowane zagadnienia. A zależy mi na tym, aby(...) propozycja, aby k.p. przewidywał domniemanie stosunku pracy. Inspektor miałby mieć prawo nakazać zawarcie umowy o pracę zamiast cywilnoprawnej, a firma - jeśli byłaby przeciwna - mogłaby się odwołać do...

 • Umowy terminowe na nowych zasadach

  Już za kilka miesięcy zatrudnienie terminowe będzie się odbywało na zupełnie nowych warunkach. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy czasowe kontrakty będą trudniejsze do wypowiedzenia, nie będą też mogły być traktowane jako sposób obejścia przepisów o zatrudnieniu bezterminowym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

 • Rewolucja w umowach o pracę na czas określony

  .... W myśl nowych zasad, umowy o pracę będziemy więc dzielić na trzy rodzaje: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Dotychczas było ich cztery, ale  ustawodawca zdecydował się na(...) jest alarmujące. Dlaczego? Takie umowy stały się u nas powszechną formą umów o pracę, zawieranych zamiast tych podpisywanych  na czas nieokreślony. Resort pracy zamierza uregulować ten sposób...

 • PiS wprowadza nowy rodzaj banków. Oszczędzający dostaną 900 zł rocznie. PO poprze?

  Niewykluczone, że wkrótce powstanie zupełnie nowy rodzaj banków - kasy oszczędnościowo-budowlane. Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie zapowiedzieli w minionym tygodniu senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. I niewykluczone, że podpisze się pod nią również Platforma Obywatelska. - Jeżeli projekt zyska pozytywną rekomendację Ministerstwa Finansów, to jesteśmy gotowi go poprzeć - deklaruje Kazimierz Kleina, senator PO. I przypomina, że prace nad kasami trwały już w poprzedniej kadencji.