• Informacje na temat:

  równoważny system czasu pracy

Artykuły na temat: równoważny system czasu pracy
 • ...​Organizatorem pracy w zakładzie jest pracodawca. Ustala on systemy i rozkłady czasu pracy swoich podwładnych. Najczęściej spotykanymi w praktyce jest tzw. podstawowa organizacja czasu pracy oraz system równoważny. Obwarowane są one ustawowymi normami czasu pracy, których przekroczenie stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

 • Wakacyjny pracownik z elastycznym grafikiem

  Przejściowy charakter zatrudnienia sezonowego ma wpływ na wybór organizacji i systemu czasu pracy, w jakim ma pracować pracownik sezonowy. Klasyczne rozkłady czasu pracy przewidujące pracę od(...) elastyczne sposoby zorganizowania czasu pracy - w drodze systemu równoważnego lub weekendowego.

 • Systemy czasu pracy

  System czasu pracy to sposób organizacji czasu pracy pracownika obejmujący wymiar czasu pracy, maksymalną długość okresu rozliczeniowego, sposób rozliczania czasu pracy i jego rozkład, tryb wprowadzania danego systemu.

 • Wyznaczanie dnia wolnego za święta w 2016 r.

  Oprócz określonych w Kodeksie pracy norm czasu pracy, pracowników obowiązuje zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Oznacza ona, że pracownik nie może pracować więcej niż przeciętnie pięć(...) musi to być regułą. Dodatkowy dzień wolny od pracy w tygodniu pracodawca może wyznaczyć w dowolnym dniu od poniedziałku do soboty.

 • Od 23 sierpnia pracodawcy mogą stosować elastyczny czas pracy i inne nowe przepisy. Co to oznacza dla nas, pracowników? Wyjaśniamy wątpliwości.

 • Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2016 r.

  Przepisy Kodeksu pracy nie określają odrębnych zasad obliczania wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Ustala się go tak samo jak w odniesieniu do pełnoetatowców. Przy czym obliczony wymiar zmniejsza się proporcjonalnie do wielkości etatu takiego pracownika.

 • Prywatne sprawy w czasie pracy

  W każdej firmie zdarza się, że pracownicy muszą załatwić prywatną sprawę w godzinach pracy czy też wyjść z firmy wcześniej. W jaki sposób pracodawca może uregulować te kwestie tak, by nie wprowadzać zbędnej biurokracji, a jednocześnie utrzymać płynną organizację pracy?

 • 12 listopada dniem wolnym od pracy: Nadchodzi jubileuszowy chaos w firmach

  Ustanowienie 12 listopada dniem wolnym spowoduje konieczność zmiany harmonogramów czasu pracy. Wywoła nie tylko problemy organizacyjne, ale też finansowe straty.

 • Dowiedz się na czym polega zmiana okresu rozliczeniowego czasu pracy. I że możesz się zwolnić, gdy trzeba...

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.