• Informacje na temat:

  rozdzielność majątkowa

Artykuły na temat: rozdzielność majątkowa
 • Jeżeli małżonek zgodzi się dobrowolnie ustanowić rozdzielność majątkową, najprostszym sposobem będzie ugodowe rozwiązanie sprawy w drodze podpisania stosownej umowy zawartej przed notariuszem. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, wówczas jedna ze stron może złożyć do sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Do...

 • Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Zaległości podatkowe osoby będącej w związku małżeńskim mogą być egzekwowane nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Małżonek, chociażby nic nie wiedział o długach, musi zgodzić się na egzekucję z majątku wspólnego. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą nie swoich podatków.

 • Tak. Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek każdego z małżonków z ważnych powodów sąd może ustanowić rozdzielność majątkową. Przepisy prawa nie definiują pojęcia „ważnego powodu”. Przyjmuje się, że dotyczy to sytuacji, która narusza lub stanowi poważne zagrożenie dla interesu majątkowego jednego z małżonków oraz dobra rodziny. Takim ważnym powodem...

 • Rozwód nie kończy wspólnoty majątkowej

  Przepisy miały pomóc osobom w trudnej sytuacji finansowej. I pomogły. Ale zarazem przez nieuwagę zaszkodzono byłym małżonkom upadających.

 • ...„Mój mąż zamierza założyć firmę i w związku z tym namawia mnie, byśmy ustanowili rozdzielność majątkową. Ja mało zarabiam: pracuję na pół etatu. Jakie skutki prawne ma taka umowa?” Marzena G. z Lubartowa...

 • Intercyza - jak podpisać, by nie stracić

  Planujesz wstąpić w związek małżeński, a twój parter nalega na zawarcie intercyzy? Nie martw się! Nawet mając podpisaną intercyzę można ubiegać się o tzw. wyrównanie dorobków. Na czym to polega? Przeczytaj i zadbaj o swoje interesy.

 • ...), rzeczy, które każde z was odziedziczyło. Majątkiem osobistym każdy małżonek może rozporządzać samodzielnie. Rozdzielność majątkową można wprowadzić sądownie lub notarialnie. art. 31–53 Kodeksu...

 • Jak zabezpieczyć majątek wspólny na wypadek upadłości konsumenckiej małżonka?

  Polskie przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków lub przez każdego z nich osobna. Ogłoszenie upadłości choćby jednego z małżonków powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma zatem istotny wpływ na majątek wspólny małżonków. Czy ich dorobek można zabezpieczyć przed utratą?

 • ...się znaki sądowe w cenie 200 zł i nakleja na pozew. Można jednak złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Uwaga! Sąd ustanawia, od kiedy obowiązuje rozdzielność majątkowa. Może to być data(...)Rozdzielność majątkową można przeprowadzić na dwa sposoby – u notariusza albo w sądzie. Jeżeli mąż i żona zgodnie postanowią, że chcą mieć rozdzielone majątki, załatwią to od ręki u notariusza. Na...

 • Rolnictwo: Małżonkowie będą mieli różne numery identyfikacyjne

  Małżonkowie mający oddzielne gospodarstwa rolne będą mieli różne numery identyfikacyjne. Tak przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Dotychczas, chociaż prowadzili różne gospodarstwa, numer mieli wspólny.