• Informacje na temat:

  rozdzielnośc majatkowa

Artykuły na temat: rozdzielnośc majatkowa
 • ...w drodze podpisania stosownej umowy zawartej przed notariuszem. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, wówczas jedna ze stron może złożyć do sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Do wystąpienia z takim powództwem nie jest potrzebna zgoda drugiego małżonka. Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej może być wniesione podczas trwania związku małżeńskiego. Żądanie w pozwie należy...

 • Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Zaległości podatkowe osoby będącej w związku małżeńskim mogą być egzekwowane nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Małżonek, chociażby nic nie wiedział o długach, musi zgodzić się na egzekucję z majątku wspólnego. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą nie swoich podatków.

 • Mój mąż jest hazardzistą. Wciąż zaciąga nowe długi. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić do sądu o orzeczenie przymusowej rozdzielności majątkowej? Agnieszka z Mielna...

 • Rozwód nie kończy wspólnoty majątkowej

  Przepisy miały pomóc osobom w trudnej sytuacji finansowej. I pomogły. Ale zarazem przez nieuwagę zaszkodzono byłym małżonkom upadających.

 • ...rozdzieli po połowie. Nawet gdyby żona nie miała nic, a firma męża była warta 300 tys., to sąd przyzna jej 150 tys. Oboje otrzymają tyle samo – niezależnie od tego, ile kto zarabiał. Umowę o rozdzielności(...) nimi wspólność majątkowa. Umownie przywrócona wspólność nie działa wstecz – nie obejmuje przedmiotów majątkowych nabytych przez męża i żonę w czasie trwania rozdzielności. Maksymalna taksa notarialna za...

 • Zarząd EFICOM S.A. („EFICOM”) w dniu 30 października 2014 roku powziął informację, że w dniu 7 października br. dwoje głównych akcjonariuszy EFICOM, tj....

 • Jeśli wcześniej mieliście tzw. małżeńską wspólność ustawową, zgromadzony majątek możecie podzielić. Jeśli nie, każdy z was będzie miał udział w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową. Do majątku wspólnego nie wchodzą majątki odrębne (osobiste) każdego z małżonków. Są to m.in. przedmioty majątkowe (np. mieszkanie) nabyte przed ślubem (lub w czasie rozdzielności majątkowej...

 • Intercyza - jak podpisać, by nie stracić

  Planujesz wstąpić w związek małżeński, a twój parter nalega na zawarcie intercyzy? Nie martw się! Nawet mając podpisaną intercyzę można ubiegać się o tzw. wyrównanie dorobków. Na czym to polega? Przeczytaj i zadbaj o swoje interesy.

 • ...rozdzielności majątkowej. Taki krok jest konieczny, gdy istnieje zagrożenie, że czyjeś nierozsądne postępowanie może pozbawić rodzinę środków do życia. U notariusza – zgodna umowa małżonków Akt notarialny o rozdzielności majątkowej możecie sporządzić w dowolnym czasie małżeństwa. Wystarczy umówić się z notariuszem. O wyborze kancelarii sami decydujecie. Jakie dokumenty są potrzebne? Do...

 • Jak zabezpieczyć majątek wspólny na wypadek upadłości konsumenckiej małżonka?

  Polskie przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków lub przez każdego z nich osobna. Ogłoszenie upadłości choćby jednego z małżonków powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma zatem istotny wpływ na majątek wspólny małżonków. Czy ich dorobek można zabezpieczyć