• Informacje na temat:

  rozliczenie pit za 2012

Artykuły na temat: rozliczenie pit za 2012
 • ...twórców. W rubrykach PIT/0 dotyczących darowizn będziemy osobno wykazywać kwoty przekazane organizacjom pożytku publicznego, na cele religijne oraz dotyczące honorowego krwiodawstwa. Nie każdy może(...) tylko wtedy, gdy dotychczas tego nie zrobiliśmy albo uwzględniliśmy ulgę tylko raz, w zeznaniu za 2012 r. Limit nie zmienił się, wynosi 760 zł. Uwaga, musimy mieć udokumentowane wydatki na dostęp do...

 • Rozliczenie przez pracodawcę tylko z PIT-12

  Nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą PIT-y za dany rok podatkowy sporządzać samodzielnie. Pewne grupy mogą w tej kwestii wyręczyć się płatnikiem. Wystarczy, że przed 10 stycznia roku następnego złożą oświadczenie na formularzu PIT-12.

 • Dopiero teraz zorientowałam się, że w moim zeznaniu podatkowym są błędy. Co mam zrobić, skoro termin składania deklaracji PIT za 2012 r. upłynął 30 kwietnia? – pyta Ewa Sz. z Tarnowa.

 • Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w 2016 r.

  Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną prywatnej nieruchomości, czyli dokonywane poza działalnością gospodarczą, nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. W ustawie o pdof ustawodawca wskazał, że ma to miejsce wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach, co nie oznacza jednak bezwzględnej konieczności jego opodatkowania.

 • Formularz PIT możesz wziąć z każdego urzędu skarbowego lub pobrać np. ze strony Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl...

 • Jak skorzystać z ulgi IKZE rozliczając PIT?

  Jeśli oszczędzamy na emeryturę na IKZE, możemy odliczyć kwoty wpłacone na ten cel w rocznym zeznaniu podatkowym. W rozliczeniu za 2015 rok można odliczyć od dochodu aż 1520,26 zł. Jak właściwie wypełnić PIT?

 • ...internet stacjonarny, jak i mobilny. Do końca 2012 r. takie wydatki można było odliczać co roku. Od 1 stycznia 2013 r. odliczenia w ramach ulgi internetowej możemy dokonać wyłącznie w następujących(...) podatkowym za 2012 rok), mogą dokonać odliczenia także w tym roku. Ci, którzy po raz pierwszy skorzystają z niej w tym roku (w rozliczeniu za 2013 r.), mają prawo do takich odliczeń także za rok...

 • Jak skorzystać z ulgi w IKZE rozliczając PIT?

  Jeśli w zeszłym roku oszczędzaliśmy na emeryturę w ramach IKZE, możemy odliczyć kwoty wpłacone na ten cel w rocznym zeznaniu podatkowym. W rozliczeniu za 2016 rok możemy dostać aż 1557 zł zwrotu podatku. Jak właściwie wypełnić PIT?

 • ...ma np. operator telefonii komórkowej na dochodzenie swoich roszczeń. Jeśli chodzi o dokumentację podatkową, to nie należy jej wyrzucać przez 5 lat (np. PIT za 2012 r. powinno się przechować do końca 2018 r., bo liczy się te 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie). To samo dotyczy dokumentów potwierdzających prawo do ulg (np. jeśli korzystała Pani z tzw. ulgi odsetkowej, proszę...

 • Nowości w rozliczeniach rocznych za 2015 r.

  Pomimo że samodzielnie z podatku dochodowego rozliczamy się już od wielu lat, w zasadzie żadne z kolejnych zeznań nie jest takie jak poprzednie. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta: prawie co roku formularze PIT służące do tych celów ulegają zmianom. Nie ominęły one również PIT za 2015 r.