• Informacje na temat:

  różnica wieku

Artykuły na temat: różnica wieku
 • Wyższe zatrudnienie osób w wieku 55+

  Polska znalazła się na 29. miejscu wśród przebadanych 34 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku 55+ na rynku pracy. Oznacza to awans o zaledwie jedną pozycję w stosunku do poprzedniej edycji zestawienia.

 • Lewiatan: Wszyscy stracimy na obniżeniu wieku emerytalnego

  Niecałe 44 proc. osób w wieku 55-64 lata jest aktywnych na rynku pracy. To jeden z niższych wskaźników w Europie.

 • Raport OECD: Jaskrawe różnice w zarobkach w RFN

  ...różnice płacowe szkodzą rozwojowi gospodarki" - podkreślają autorzy raportu. Taka płaca, jaka płeć Jednym z głównych powodów nierówności płacowych jest tzw. Gender Pay Gap, czyli różnica(...) opłacania tej samej pracy. Nawet, kiedy kobieta i mężczyzna mają identyczny zakres obowiązków, jej pensja jest zazwyczaj niższa niż jego. W Niemczech znaczna różnica w zarobkach mężczyzn i kobiet dotyczy...

 • Efekt obniżenia wieku emerytalnego: Świadczenia mężczyzn o 80 proc. wyższe niż dla kobiet

  Niższe świadczenia i duża różnica między kwotami wypłacanymi kobietom i mężczyznom: to skutek obniżenia wieku kończenia aktywności zawodowej.

 • Handel ludźmi - brudny biznes XXI wieku

  .... Podobnie jak działające lokalnie, w obrębie danego państwa, specjalnie fundacje, a także sektory rządowe. Niewolnictwo XXI wieku Czym jest handel ludźmi tłumaczy Piotr Mierecki, zastępca(...) jak teraz, nigdy wcześniej nie handlowano niewolnikami na taką skalę, jak na przełomie XX i XXI wieku - dodaje Joanna Garnier. Potwierdzeniem jest raport wydany przez Komisję Europejską, w którym...

 • Zmiany w emeryturach 2017: Waloryzacja i obniżenie wieku emerytalnego

  Przyszły rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Ale to nie wszystko. Poczynając od 1 października 2017 r., nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, czyli przywrócenie stanu sprzed 2013 roku.

 • Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

  ...więcej od ich kolegów w przedsiębiorstwach polskich. Różnica ta wynosiła od 221 PLN dla osób powyżej 51 lat, do 995 PLN dla pracowników w wieku 26-30 lat. Wśród specjalistów, największą rozpiętość(...) obcego, cechowały się dużą rozpiętością w każdym przedziale wiekowym. Dla przykładu, różnica między dolnym i górnym kwartylem dla kierowników w wieku 41-50 lat wynosiła 16 675 PLN...

 • FOR: Obniżanie wieku emerytalnego spowoduje w ciągu 2-3 lat problemy z dopięciem budżetu

  Najwyższy deficyt w historii, jaki zaplanował rząd w przyjętym przez siebie projekcie, spowoduje szybsze narastanie długu publicznego i zwiększy jego koszty. Jeśli dodatkowo rząd spełni obietnicę obniżenia wieku emerytalnego, to w krótkim czasie budżet może przestać się dopinać - uważa główny ekonomista FOR.

 • W jakim wieku na emeryturę?

  Wszystkie działania zmierzają w kierunku podwyższenia ustawowego wieku opuszczania rynku pracy. Występuje także tendencja do zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Biorąc pod uwagę ustawowo określoną granicę wieku nabywania uprawnień do korzystania ze świadczeń emerytalnych oraz zróżnicowanie ze względu na płeć w tym zakresie, możemy wyróżnić cztery grupy państw unijnych. Pierwszą...

 • Emeryci poszli do pracy. Jest efekt obniżenia wieku emerytalnego

  Osoby, które ostatnio dostały świadczenia, nie opuściły rynku pracy - wynika z danych ZUS.