• Informacje na temat:

  różnice kursowe księgowanie

Artykuły na temat: różnice kursowe księgowanie
 • ...ustalenia przychodu u pracownika stosujemy zasady określone w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o PDOF. W takim przypadku na podatku dochodowym oraz składkach ZUS powstają różnice kursowe. W jaki sposób je(...) różnice kursowe mogą powstać tylko na kwocie do wypłaty. Powyższe rozważania prezentujemy na przykładzie.   Przykład Jednostka wypłaca wynagrodzenia, zgodnie z wewnętrznym regulaminem...

 • różnice kursowe od kwoty przychodu wyrażonego w walucie obcej (ustalamy różnice kursowe tzw. metodą podatkową)?

 • Mam dylemat dotyczących różnic kursowych w przypadku rachunków zagranicznych na materiały do przygotowywanej produkcji. W tym roku obrotowym nie będzie sprzedaży danego produktu. Czy różnice kursowe mam księgować normalnie na "75" czy na "64"-przygotowanie produkcji" Podpis: AK

 • Na 31 grudnia 2011 r. dokonaliśmy wyceny rozrachunków oraz środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. W księgach 2012 r. chcemy rozliczyć naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe. Czy przyjęta dla celów podatkowych metoda ustalania różnic kursowych - podatkowa lub według przepisów o rachunkowości - ma wpływ na wybór metody rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej?

 • Czym różnią się różnice kursowe zrealizowane od bilansowych? Marian.

 • Dla celów bilansowych i podatkowych wynagrodzenie w walucie obcej przeliczamy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień...

 • Za zakup paliwa kontrahent unijny obciąża nas zawsze w ostatnim dniu każdego miesiąca. W fakturze za sierpień, oprócz zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, wykazano również obciążenie za naprawę pojazdu (bez podatku). Jak rozliczyć tę fakturę? Jak ustalić różnice kursowe, jeżeli zapłaty za ww. zakupy dokonano z rachunku walutowego?

 • Przy wykonywaniu usług dla podmiotow z zagranicy pojawia sie problem roznic kursowych. Wystawiajac rachunek przeliczamy wartosc z PLN na EURO. Kontrahent oczekuje przeliczenia na euro, gdyz stawka rozliczeniowa u niego jest w euro. Gdy zostaje nam przelana naleznosc, czesto kurs jest juz inny i otrzymuje inna kwote w zlotych. Jak to ksiegowac? Czy jest inne rozwiazanie, uwzgledniajace fakt - iz podstawa wzajemnych rozliczen jest jednak euro. Podpis: A.Ch.

 • 1. Wpływ otrzymanej zaliczki na podatek dochodowy Otrzymane zaliczki na poczet dostaw towarów lub usług z punktu widzenia podatku dochodowego są neutralne....

 • Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak powinno przebiegać księgowanie towaru pochodzącego z importu znajdującego sie w wolnym obszarze celnym, posiadam FV, towar planuję oclić i wyprowadzić z WOC za 3 tygodnie. Chodzi mi po głowi rozliczenie zakupu towarów /towary w drodze/ ale nie jestem pewny. Czy mam skalkulować cło i dodać do wart. towarów?? Jak wygląda w takim wypadku sprawa różnic kursowych