• Informacje na temat:

  rozwiązanie spółki cywilnej

Artykuły na temat: rozwiązanie spółki cywilnej
 • Jednoosobowi zyskają

  ...przedsiębiorcy nie posiadają takiego uprawnienia, mogły przekształcać się w spółki prawa handlowego. Mogłoby to nastąpić z chwilą wpisu spółki do rejestru oraz po automatycznym wykreśleniu przedsiębiorcy(...) Sądowego - uważa Maciej Szambelańczyk, radca prawna w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Jego zdaniem takie rozwiązanie umożliwi zachowanie ciągłości prawnej pomiędzy działalnością...

 • Twardy brexit może dotkliwie uderzyć w lotnictwo cywilne w UE

  Nieuregulowany brexit może okazać się fatalny w skutkach dla lotnictwa cywilnego. Atesty i prawa do lotów mogą stracić ważność.

 • Indywidualny rozkład czasu pracy pozwala w sposób elastyczny ułożyć grafik obowiązujący zatrudnionego. To dobre rozwiązanie dla pracownika, który ceni sobie swobodę w ustalaniu godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Również pracodawca odnosi korzyści z takiego rozkładu, zwłaszcza wtedy, kiedy moment rozpoczynania dniówki w poszczególnych dobach nie jest stabilny.

 • Zmiany w przepisach dotyczących spółek

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie 8 ustaw nowelizujących, które wprowadzą zmiany do Ordynacji podatkowej. Jedna z nich doprowadzi do dużych zmian jej przepisów. Jej celem jest bowiem stworzenie ram prawnych, które mają zracjonalizować i uprościć procedury podatkowe.

 • Skromne płace i wysokie wymagania zniechęcają do pracy w służbie publicznej

  ...204 w Warszawie i w województwie mazowieckim. Reszta dotyczyła 176 innych miejscowości. - To niewiele, biorąc pod uwagę, że całkowite zatrudnienie w służbie cywilnej wynosi ok. 119 tys. osób. Sądzę(...) z wysokimi zarobkami, to zapewniała stabilizację i przywileje socjalne. Zdarzało się, że jedno z małżonków szukało zatrudnienia w służbie cywilnej, a drugie rozwijało karierę w prywatnej firmie. Takie...

 • Realny ciężar podatkowy osób wybierających spółkę z o.o. jako formę prawną swojego biznesu wynosi w przybliżeniu aż 34 proc.; dla porównania skorzystanie z zysku wypracowanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z 19-proc. opodatkowaniem - wskazują eksperci.

 • Etat w administracji tylko dla osób z misją. Wymagania są wysokie, a dochody mało atrakcyjne

  ...cywilnej wynosi ok. 119 tys. osób. Sądzę, że mamy do czynienia z normalną rotacją. Nie posiadamy natomiast danych o długości rekrutacji, ale jeśli przekracza ona trzy miesiące, to już oznacza problem(...) wiązała się z wysokimi zarobkami, to zapewniała stabilizację i przywileje socjalne. Zdarzało się, że jedno z małżonków szukało zatrudnienia w służbie cywilnej, a drugie rozwijało karierę w prywatnej...

 • Raport bieżący nr 39/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie...

 • Rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem, który uzyskał kolejne zezwolenie na pracę w Polsce

  ...). Kodeks pracy wyczerpująco określa zdarzenia, które powodują rozwiązanie umowy o pracę (art. 30 i nast. K.p.). Nie ma zatem możliwości zastosowania w tym przypadku postanowień na podstawie prawa(...) może stanowić rozwiązanie problemu Czytelnika. Pozwala na to art. 2 ust. 1 pkt 40 w związku z pkt 11 ustawy o promocji zatrudnienia, który za wykonywanie pracy przez cudzoziemca przyjmuje zatrudnienie...

 • Raport bieżący nr 36/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie...