• Informacje na temat:

  rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Artykuły na temat: rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • Nasz ekspert mecenas Janusz Górski Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest normalnym sposobem zakończenia(...)), takie są też okresy jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień, miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Bieg...

 • Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Ponieważ jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, nie powinna być wypowiadana bez uzasadnionego powodu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe

 • ...dnia choroby pracodawca zwolnił go z pracy, mimo że w umowie przewidziano trzydniowy okres wypowiedzenia. Zlecenie to umowa cywilnoprawna Waldemar czując się poszkodowany zachowaniem pracodawcy, poszedł do prawnika spytać, czy wypowiedzenie mu umowy-zlecenia było zgodne z prawem. – Najchętniej skierowałbym sprawę do Sądu Pracy – powiedział prawnikowi. – Niestety, nie może pan tego zrobić...

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • ...się, jak firma, która ją zatrudniła, zakończy z nią współpracę. Ale porozmawiała również na ten temat ze swym znajomym radcą prawnym. Rozwiązanie automatyczne – Jak wiesz, są różne umowy o pracę(...) wcześniejsze rozwiązanie – powiedział prawnik. Dodał, że jest to możliwe w każdym momencie, jeśli następuje na mocy porozumienia obu stron. Umowę taką pracodawca ma również prawo rozwiązać bez...

 • Kiedy można natychmiast zakończyć umowę?

  Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień może nastąpić w drodze obopólnych uzgodnień lub "przymusowo", bez pytania się drugiej strony o zdanie. W tym ostatnim przypadku natychmiastowe rozwiązanie(...) nagłe zakończenie umowy, jest zamknięty, a strony powinny ostrożnie korzystać z prawa do rozstania bez wypowiedzenia.

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  O zmianach w warunkach objętych informacją, dotyczących długości okresu wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

 • Raport bieżący nr 26/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2016 z dnia 06.07.2016...

 • ...okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy pracownika?” Już nie! Obecnie są takie same długości okresów wypowiedzenia zarówno dla osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony, jak i tych(...) wypowiedzenia z powodu niekorzystnych zmian warunków umowy o pracę. WAŻNE! Należy zażądać na piśmie wypłaty odprawy, podając jako powód odejścia z pracy pogorszenie warunków umowy. Dni wolne na...

 • Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2016 roku otrzymał od spółki EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie "Rozwiązanie...