• Informacje na temat:

  rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Artykuły na temat: rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę
 • Chciałabym zmienić pracę, ale boję się, że kiedy znajdę nową, będę musiała natychmiast ją zacząć, aby nie stracić okazji. A mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy mogę wystąpić do pracodawcy o zmianę umowy, która zagwarantuje mi krótszy okres wypowiedzenia? – pyta Alicja z Siedlec.

 • Jasne kryteria doboru do zwolnienia

  Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia. Zazwyczaj powoływane są okoliczności leżące po stronie pracodawcy lub pracownika związane z określoną(...) pracodawcę do poszerzenia informacji o przyczynach rozwiązania umowy o wskazanie zastosowanych przez niego kryteriów do zwolnienia.

 • W 2016 roku weszło w życie kilka nowych przepisów istotnych dla pracowników. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umów o pracę na czas określony. Podstawowa...

 • Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Ponieważ jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, nie powinna być wypowiadana bez uzasadnionego powodu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe

 • Rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem, który uzyskał kolejne zezwolenie na pracę w Polsce

  Firma regularnie zatrudnia obywatela Białorusi, który dostaje zezwolenie na pracę na 3 miesiące. Obecnie zawarła z nim trzecią umowę o pracę na czas określony (3-4 miesięczne przerwy). Czy następna umowa powinna być na czas nieokreślony, mimo że zezwolenie na pracę ma charakter czasowy?

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  Wielu pracowników nie znając prawa pracy podpisuje umowy, które są nie tylko niezgodne z prawe, ale działają także na jego niekorzyść.

 • Świadczenia za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy podlegają opodatkowaniu - interpretacja ogólna Ministra Finansów

  Świadczenia pieniężne, jakie pracownik otrzymuje w związku z przystąpieniem do programu dobrowolnych odejść, nie są objęte zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

 • Zmiany w umowach o pracę od 2015 roku

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy przygotowanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczącego zmian w umowach o pracę. Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna" na przełomie sierpnia(...) dotychczasowy sposób kształtowania stosunków pracy w Polsce.

 • ZUS od wypłat dokonanych pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę to inaczej jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które powoduje, że po upływie okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę. Zasadniczo w okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych. Czy każde z nich jest oskładkowane?