• Informacje na temat:

  rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym

Artykuły na temat: rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym
 • Chciałabym zmienić pracę, ale boję się, że kiedy znajdę nową, będę musiała natychmiast ją zacząć, aby nie stracić okazji. A mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy mogę wystąpić do pracodawcy o zmianę umowy, która zagwarantuje mi krótszy okres wypowiedzenia? – pyta Alicja z Siedlec.

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Nasz ekspert mecenas Janusz Górski Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest normalnym sposobem zakończenia(...)), takie są też okresy jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień, miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Bieg...

 • Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"

  jest m.in. przez mechanizm przedłużenia umowy do dnia porodu. Mimo że dotyczy on umów czasowych, jego zastosowanie nie grozi naruszeniem limitów zatrudniania na czas określony, nawet jeżeli w wyniku przedłużenia umowy dojdzie do ich przekroczenia.

 • ...poprzednich przepisów już była drugą). Podpisanie trzeciej umowy już po tej granicznej dacie, ale w okresie przed upływem miesiąca od zakończenia poprzedniej, jeśli ten okres zaczął się przed 22 lutego(...) Umowa terminowa to też umowa o pracę, tyle że zawarta na oznaczony czas. Gdy ją podpiszemy, stajemy się pracownikami i mamy w związku z tym uprawnienia wynikające z kodeksu pracy...

 • Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

  Nowy rok w sferze prawa często rozpoczyna się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Nie inaczej ma być w dniu 1 stycznia 2017 r., w którym na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

 • W 2016 roku weszło w życie kilka nowych przepisów istotnych dla pracowników. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umów o pracę na czas określony. Podstawowa...

 • Przeprowadzając badania wynagrodzeń, pracodawców pytamy nie tylko o wysokość stawek na poszczególnych stanowiskach, ale także o sposoby wynagradzania. Tak było również w przypadku Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017. Na podstawie zebranych tam danych powstał niniejszy raport dotyczący praktyk wynagradzania w branży IT w 2017 roku. Wśród pytań znalazły się te dotyczące tabeli płac, pozycjonowania się względem rynku, systemu premiowania, polityki zatrudnienia i regulowania...

 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  Wielu pracowników nie znając prawa pracy podpisuje umowy, które są nie tylko niezgodne z prawe, ale działają także na jego niekorzyść.

 • W dniu 1 kwietnia br. zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny, który upłynie 30 czerwca br. Następną umowę zamierzamy podpisać 1 lipca br. na czas określony wynoszący dwa lata. Czy powinniśmy wydać świadectwo pracy po okresie próbnym? Jeśli nie, to czy na koniec zatrudnienia wydajemy jedno, czy dwa dokumenty? Jak należy rozumieć pojęcie pozostawania w zatrudnieniu, o którym jest