• Informacje na temat:

  rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym

Artykuły na temat: rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym
 • Chciałabym zmienić pracę, ale boję się, że kiedy znajdę nową, będę musiała natychmiast ją zacząć, aby nie stracić okazji. A mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy mogę wystąpić do pracodawcy o zmianę umowy, która zagwarantuje mi krótszy okres wypowiedzenia? – pyta Alicja z Siedlec.

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Nasz ekspert mecenas Janusz Górski Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest normalnym sposobem zakończenia(...)), takie są też okresy jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień, miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Bieg...

 • Umowa przedłużona do dnia porodu poza limitami "33 i 3"

  jest m.in. przez mechanizm przedłużenia umowy do dnia porodu. Mimo że dotyczy on umów czasowych, jego zastosowanie nie grozi naruszeniem limitów zatrudniania na czas określony, nawet jeżeli w wyniku przedłużenia umowy dojdzie do ich przekroczenia.

 • ...poprzednich przepisów już była drugą). Podpisanie trzeciej umowy już po tej granicznej dacie, ale w okresie przed upływem miesiąca od zakończenia poprzedniej, jeśli ten okres zaczął się przed 22 lutego(...) Umowa terminowa to też umowa o pracę, tyle że zawarta na oznaczony czas. Gdy ją podpiszemy, stajemy się pracownikami i mamy w związku z tym uprawnienia wynikające z kodeksu pracy...

 • Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

  Nowy rok w sferze prawa często rozpoczyna się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Nie inaczej ma być w dniu 1 stycznia 2017 r., w którym na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

 • W 2016 roku weszło w życie kilka nowych przepisów istotnych dla pracowników. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umów o pracę na czas określony. Podstawowa...

 • Przeprowadzając badania wynagrodzeń, pracodawców pytamy nie tylko o wysokość stawek na poszczególnych stanowiskach, ale także o sposoby wynagradzania. Tak było również w przypadku Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017. Na podstawie zebranych tam danych powstał niniejszy raport dotyczący praktyk wynagradzania w branży IT w 2017 roku. Wśród pytań znalazły się te dotyczące tabeli płac, pozycjonowania się względem rynku, systemu premiowania, polityki zatrudnienia i regulowania...

 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  Wielu pracowników nie znając prawa pracy podpisuje umowy, które są nie tylko niezgodne z prawe, ale działają także na jego niekorzyść.

 • Ford i Bismarck się pomylili. Obecny model wykonywania pracy i przechodzenia na emeryturę już się nie sprawdza

  Obecny model wykonywania pracy i przechodzenia na emeryturę już się nie sprawdza. To, jak szybko się zmieni, w dużej mierze zależy od samych pracowników.