• Informacje na temat:

  rozwiazanie umowy pracy przez pracownika

Artykuły na temat: rozwiazanie umowy pracy przez pracownika
 • Chciałabym zmienić pracę, ale boję się, że kiedy znajdę nową, będę musiała natychmiast ją zacząć, aby nie stracić okazji. A mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy mogę wystąpić do pracodawcy o zmianę umowy, która zagwarantuje mi krótszy okres wypowiedzenia? – pyta Alicja z Siedlec.

 • Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy

  Jeżeli w wyniku odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik wygrał sprawę w sądzie i został przywrócony do pracy, wtedy obowiązkiem pracodawcy jest przyjęcie takiej osoby do pracy. Wyrok sądu przywracający pracownika do pracy reaktywuje jego stosunek pracy na warunkach, jakie obowiązywały wcześniej. Po stawieniu się pracownika w zakładzie na pracodawcy ciąży wiele obowiązków wobec ZUS

 • Synowa dostała propozycję pracy na zastępstwo na dwa lata. Po jakim czasie tego typu umowa przekształca się w bezterminową? Janina H. ze Słupska...

 • Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Możliwe jest też natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

 • Stanisław Szwed: Umowy o pracę zmienione, następny kodeks pracy

  W ciągu najbliższego roku będziemy obserwować, jak w praktyce stosowane są przepisy. Jeśli pracodawcy będą obchodzić ograniczenia w zatrudnieniu terminowym, znowelizujemy regulacje - mówi Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozmowie z Łukaszem Guzą.

 • Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy

  Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę kojarzy się na ogół ze zwolnieniem dyscyplinarnym dokonanym przez pracodawcę. Jednak pracownik również ma możliwość "karnego" rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji gdy pracodawca poważnie naruszył swoje obowiązki względem zatrudnionego. Mimo że nagłe rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika może postawić pracodawcę w trudnej kadrowo sytuacji, ma on

 • Pracownik na żądanie - nowe przekleństwo rynku pracy?

  Najczystszą formą pracy na wezwanie jest wspomniane zatrudnienie na podstawie umowy zero godzin. Polega ono na tym, że obie strony nie ustalają wymiaru czasu pracy, przez jaki dana osoba ma wykonywać(...) godzin opowiadali się pracodawcy. W 2012 r. proponowali wprowadzenie do kodeksu pracy umowy o pracę dorywczą, zgodnie z którą zatrudniony zobowiązywałby się do wykonywania obowiązków przez...

 • Jedną z możliwości przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w okresie sezonowego ożywienia jest skorzystanie z pracy pracowników tymczasowych. Rozwiązanie to ma wiele zalet dla pracodawców, którzy nie chcą wiązać się ściślejszymi więzami prawnymi z osobami świadczącymi pracę na ich rzecz. Pracownik tymczasowy może zapełnić lukę kadrową na czas wakacji, nie obciążając zbytnio pracodawcy

 • 12 zł za godzinę pracy bez względu na rodzaj umowy i czas pracy

  ...inną jednostką organizacyjną. A więc w zamierzeniach resortu rodziny i pracy jest, aby podwyższona stawka godzinowa objęła wszystkie rodzaje umów, zawarte z pracownikami czy zleceniobiorcami. I to(...)Podwyższenie stawki godzinowej zostało zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w expose. I właśnie na tę zapowiedź powołują się autorzy proponowanych przepisów w uzasadnieniu do projektu...

 • Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

  W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może ulegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre z nich. Procedura wprowadzania takich zmian może być mniej lub bardziej sformalizowana, w zależności od przyjętego przez pracodawcę trybu postępowania.