• Informacje na temat:

  ryczałtowe wynagrodzenie

Artykuły na temat: ryczałtowe wynagrodzenie
 • "Puls Biznesu": Minimalna stawka godzinowa kłopotliwa dla niektórych pracodawców

  Minimalna stawka 12 złotych za godzinę uderzy w profesje rozliczane prowizyjnie i ryczałtowo. Pracodawcy mają katalog zawodów, które chcą wyłączyć z ustawy w tej sprawie - pisze "Puls Biznesu".

 • Przestrzeń na stronie www jest przedmiotem dzierżawy lub najmu

  Zysk, jaki bloger uzyskuje z udostępniania na swoim blogu różnych reklam, musi rozliczyć z fiskusem. Minister finansów zezwolił osobom fizycznym na opodatkowanie takich przychodów ryczałtową stawką 8,5 proc.

 • ...realizacji zleconego zadania lub bezpośrednio po jego wykonaniu. Ryczałt Wynagrodzenie ryczałtowe polega na określeniu z góry wysokości wynagrodzenia w oznaczonej kwocie bez zbędnej w tym przypadku(...) miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeśli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, to przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie odpowiadające...

 • Henryk Kowalczyk: Będzie ustawa o opodatkowaniu pracowników sezonowych

  Ryczałtowy podatek w wysokości około 300 zł miesięcznie za zatrudnienie pracownika sezonowego - takie ma być założenie ustawy, której projekt rząd przyjmie do końca tego roku - mówi PAP szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, który koordynuje prace nad projektem.

 • ...wysokości trzykrotności swojego wynagrodzenia. Jednakże z drugiej strony należy jednoznacznie wskazać, iż stosunek pracy jest najmniej efektywną formą wynagrodzenia. Osoba otrzymująca wynagrodzenie z tego tytułu podlega opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową - tj. przy zastosowaniu stawki 18 proc. i 32 proc. Dodatkowo, wynagrodzenie ze stosunku pracy stanowi podstawę do poboru pełnych składek na...

 • Duża ulga dla małych firm sporo namiesza

  Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt, który przewiduje niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

 • ..., jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione. Co prawda cena zakupu jest znana, ale nie można w tej sytuacji przyjąć, że każdemu pracownikowi ustala się przychód w wysokości opłaty ryczałtowej...

 • Budżet będzie dopłacał do emerytur dzisiejszych milionerów?

  Niewykluczone, że budżet będzie dopłacał do emerytur dzisiejszych milionerów. Taki wniosek można wysnuć z symulacji ekspertów ZUS. Składki emerytalne w wysokości 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia ledwo wystarczą na najniższą emeryturę dla mężczyzn zakładając waloryzację poziomu świadczeń. Jeszcze bardziej pogorszy się sytuacja kobiet.

 • Pracujesz? To ci się należy!

  ..."Nie tylko pensją żyje pracownik" - chciałoby się powiedzieć... Wynagrodzenie nie jest bowiem jedynym świadczeniem, które pracodawcy zapewniają swoim pracownikom. Istnieją wszak kodeksowe obowiązki dokonywania na rzecz pracowników pewnych świadczeń, głównie w zakresie ochrony zdrowia pracownika oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • - To bardzo dobry projekt, bo mamy skrajnie niesprawiedliwy system, który nakłada największe podatki na najniższe wynagrodzenia - tak ZPP komentuje pomysł niższych składek dla przedsiębiorców o niskich dochodach. Przywileje dla wybranych to dodatkowe obciążenie dla innych - oponuje Lewiatan.