• Informacje na temat:

  s 69

Artykuły na temat: s 69
 • Zawyżone rachunki za wodę

  ...„Zamiast naprawić przeciek, wciąż wysyłają mi zawyżone rachunki!” – mówi rozżalona Maria Nowak (69 l.) z Zielonej Góry.

 • Raport bieżący nr 69/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Raport Bieżący: RB 69/2018 Temat: Informacja nt. żądania zwołania...

 • 2/3 firm budowlanych ma problemy rekrutacyjne

  Lato to szczyt sezonu budowlanego, który w połączeniu z nową perspektywą unijną oznacza wzmożony popyt na pracowników. Z tymi jest jednak kłopot. Z najnowszych badań Work Service wynika, że 69 proc. firm budowlanych ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kadr niższego szczebla. A sytuacja może być jeszcze trudniejsza, bo aż 45,1 proc. niewykwalifikowanych pracowników wykazuje silną lub bardzo...

 • Zarząd Rotopino.pl S.A. (Emitent), informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, sporządzone na podstawie art. 69 ust....

 • Otrzymałam zaproszenie na bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 55–69 lat. Udałam się do prywatnej przychodni, gdzie zaproszono mnie na badanie. Jednak przy odbiorze wyników kazano mi zapłacić, bo nie jestem ubezpieczona (pracuję tylko na podstawie umowy o dzieło). Czy przychodnia postąpiła zgodnie z prawem? Małgorzata z Warszawy...

 • Raport bieżący nr 69/2015 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”),...

 • Wynagrodzenia w branżach w 2014 roku: Najwyższe w IT, najniższe w kulturze i sztuce

  Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT. Przeciętne wynagrodzenie w branży IT w 2014 roku wynosiło 6000 zł. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wszystkich badanych wyniosła 4150 zł i stanowiła 69 proc. mediany wynagrodzeń w IT - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

 • W związku z omyłkowym wskazaniem daty przydziału obligacji serii G, Zarząd publikuje korektę raportu EBI nr 69/2015. Prawidłowa data przydziału obligacji...

 • Zarobki w Polsce: IT najwyżej opłacaną branżą

  Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT. Przeciętne wynagrodzenie w branży IT w 2014 roku wynosiło 6000 zł. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto była równa 4150 zł i stanowiła 69 proc. mediany wynagrodzeń w IT. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się telekomunikacja i bankowość. Co druga zatrudniona tam osoba zarabiała powyżej 5500 zł.

 • Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 14.02.2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust....