• Informacje na temat:

  sąd

Artykuły na temat: sąd
 • Pół roku temu odwołałam się od wyroku sądu I instancji i do tej pory nic się w tej sprawie nie dzieje. Czy sądów nie obowiązują żadne terminy? Czy jest sposób, by wyegzekwować od nich szybsze rozpatrzenie sprawy? Renata z Poznania...

 • Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich - poinformowała KNF w komunikacie.

 • ...„Zobaczył moją żonę w niedwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną”). Gdy sąd wezwie świadka do stawiennictwa, ten ma obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie. Zatem nawet jeśli została Pani(...) wyznaczonym terminem przesłuchania – o ile jest to możliwe. W sprawach nagłych świadek może zawiadomić sąd o swojej nieobecności także telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli...

 • Dochodzenie należności w e-sądzie

  Podjęcie decyzji o sposobie dochodzenia należności należy do wierzyciela. W przypadku skierowania sprawy do sądu alternatywą dla tradycyjnego postępowania jest, co do zasady, skorzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego przed e-sądem. Zaletami takiego rozwiązania są szybsze wydanie nakazu zapłaty oraz niższe koszty postępowania. Korzystanie z e-sądu jest powszechne i nieskomplikowane

 • Wszyscy mamy prawo do do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeśli postępowanie sądowe trwa bardzo długo, mamy możliwość złożenia skargi na...

 • Sąd Najwyższy w sprawie opieszałości ubezpieczycieli

  Sąd Najwyższy tym razem nie podzielił prokonsumenckiego podejścia zaprezentowanego w istotnym poglądzie Rzecznika Finansowego, w sprawie skutków przekroczenia terminu odpowiedzi na reklamację - podał Rzecznik Finansowy na profilu FB.

 • ...sądowej. Wówczas trzeba zapłacić prawnikom więcej. Ich wynagrodzenie zależy od nakładu pracy w danej sprawie, ale nie może przekraczać 6-krotności opłaty minimalnej ani sumy przedmiotu sporu. Stawki(...) lub upominawczym (to uproszczone postępowania, w których nie zawsze dochodzi do klasycznej rozprawy na sali sądowej) Inne obniżone opłaty wynoszą: – 180 zł – w sprawach dotyczące m.in. rozwiązania...

 • Uzyskanie zgody to nie telemarketing. Bezprecedensowe orzeczenie sądu

  Zakaz dzwonienia do konsumentów w celach marketingowych nie wyłącza możliwości kontaktu w celu uzyskania takiej zgody. Uznał tak Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

 • Doręczono mi pocztą wyrok, w którym sąd w Lublinie nakazuje mi zapłatę zaległego rachunku telefonicznego. Nie słyszałam jednak o e-sądzie i internetowych wyrokach. Czy to jakaś próba wyłudzenia? Janina z Dolska...

 • Plusy i minusy sądów arbitrażowych

  W Polsce działa kilkadziesiąt stałych sądów arbitrażowych. Najczęściej funkcjonują one przy izbach gospodarczych. Mają swoje regulaminy i cenniki określające wysokość opłat za rozpatrzenie spraw. Ich wyroki mają taką samą moc jak wyroki sądów powszechnych. Aby sprawa trafiła do sądu polubownego, muszą się na to zgodzić obie strony.