• Informacje na temat:

  sad okregowy

Artykuły na temat: sad okregowy
 • Każdy z nas może być wezwany na świadka do sądu, zarówno w sprawach cywilnych (np. rozwodowych czy o ustalenie alimentów), jak i karnych (np. gdy byliśmy...

 • Zarząd Spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie wydał...

 • C 1453/13) także uznaje opłaty likwidacyjne za niezgodne z przepisami klauzule niedozwolone (według prawa nie mają one mocy prawnej). O wiele ważniejsze jest jednak to, że sędzia w uzasadnieniu...

 • Zarząd BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka, Emitent) informuje, iż na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie apelacyjnej...

 • Wszyscy mamy prawo do do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeśli postępowanie sądowe trwa bardzo długo, mamy możliwość złożenia skargi na...

 • Raport bieżący nr 42/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji, w nawiązaniu do raportu bieżącego...

 • ...spraw dotyczących prawa pracy, w tym przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, dyskryminacji i mobbingu, a także w sprawach o rozwód lub separację czy o rozwiązanie adopcji. Z zasady(...) i szwagrowie. Za zlekceważenie wezwania czy bezzasadną odmowę zeznań możemy zapłacić nawet 5 tys. zł kary. Świadkowi należy się zwrot kosztów podróży pociągiem, autobusem, a nawet własnym autem, ewentualnie...

 • Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powiązał informację o postanowieniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 17 luty 2016 roku, o...

 • Każdy, bez potrzeby rejestracji, może uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa polskich sądów powszechnych (z wyjątkiem m.in. spraw dotyczących rozwodów,...

 • Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2015 roku, wydał wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności...