• Informacje na temat:

  sad okregowy w warszawie

Artykuły na temat: sad okregowy w warszawie
 • ...poszczególnych zapisów w umowach i m.in. nakazują firmom zwrot pobranych opłat likwidacyjnych (mają one różne nazwy, np. opłaty od wykupu). Opublikowany w lipcu wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt III C 1453/13) także uznaje opłaty likwidacyjne za niezgodne z przepisami klauzule niedozwolone (według prawa nie mają one mocy prawnej). O wiele ważniejsze jest jednak to, że sędzia w uzasadnieniu...

 • Zarząd Spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie wydał...

 • Akt oskarżenia w sprawie werbunku obcokrajowców do niewolniczej pracy

  Do stołecznego sądu trafił akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn, którym zarzucono handel ludźmi - poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W sprawie chodzi o werbunek Ukraińców i Białorusinów do niewolniczej pracy w lokalach gastronomicznych.

 • Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (zwany dalej „Emitentem”) informuje, iż Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta...

 • 21 marca ma się rozpocząć proces ws. podwyżek dla Służby Więziennej

  ...​Przed Sądem Okręgowym w Warszawie 21 marca odbędzie się pierwsza rozprawa ws. waloryzacji wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej. NSZZ "Solidarność" Funkcjođnađriuđszy i Prađcowđniđków Więđzienđnicđtwa domaga się wypłaty zaległych podwyżek za lata 2009 i 2010.

 • Zarząd Komplementariusza spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (zwany dalej „Emitentem” lub „Funduszem”) informuje, iż...

 • Masz 30 dni na złożenie odwołania, licząc od daty doręczenia ci decyzji odmownej z ZUS. Napisz je odręcznie lub na komputerze, według zasad podanych w naszym przykładowym wzorze(...). ZUS ma 30 dni, by odpowiedzieć Jeśli nie uzna twoich racji, ma obowiązek przekazać odwołanie do sądu okręgowego wraz z uzasadnieniem decyzji odmownej oraz kompletem dokumentów dotyczących twojej...

 • Raport bieżący nr 36/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 2 września 2015...

 • Niemka walczy o pracę w Polsce

  Mieszkająca w Polsce Niemka walczy o prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki. W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie częściowo uwzględnił jej skargę na odmowę uznania kwalifikacji zawodowych i zwrócił sprawę do ponownej oceny Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

 • Raport bieżący nr 17/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarządca Przymusowy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie...