• Informacje na temat:

  sądy powszechne

Artykuły na temat: sądy powszechne
 • Każdy, bez potrzeby rejestracji, może uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa polskich sądów powszechnych (z wyjątkiem m.in. spraw dotyczących rozwodów, separacji czy ubezwłasnowolnienia). Umożliwia nam to bezpłatny portal internetowy www.orzeczenia.ms.gov.pl, który codziennie odwiedza blisko 30 tys. osób. Udostępnionych jest już ponad 106 tys. orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe, okręgowe...

 • Plusy i minusy sądów arbitrażowych

  W Polsce działa kilkadziesiąt stałych sądów arbitrażowych. Najczęściej funkcjonują one przy izbach gospodarczych. Mają swoje regulaminy i cenniki określające wysokość opłat za rozpatrzenie spraw. Ich wyroki mają taką samą moc jak wyroki sądów powszechnych. Aby sprawa trafiła do sądu polubownego, muszą się na to zgodzić obie strony.

 • Większe podwyżki dla pracowników sądów

  ...sądów" - wyjaśniła. "Sądy zaoszczędziły na tym przetargu 63 mln zł. Staranie MS polegało na tym, że resort sprawiedliwości zwrócił się do resortu finansów, aby zaoszczędzona kwota została...

 • Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online już działa

  To przełomowe wydarzenie w polskim sądownictwie i rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. W uruchomionym właśnie Sądzie Arbitrażowym Online OAC wiążący wyrok jest wydawany średnio 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym. Postępowanie od początku do końca jest prowadzone elektronicznie, a Sąd jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rozstrzyga też spory z kontrahentami z zagranicy.

 • Każdy polski obywatel zaczyna ponosić odpowie dzialność karną z chwilą ukończenia 17 lat. Siedemnastolatek może więc być sądzony jak dorosły. W szczególnych...

 • Konsorcjum firm KBJ oraz DahliaMatic podpisało umowę ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Wartość umowy przekracza kwotę 35 mln zł brutto.

 • SN: Sąd może ocenić decyzję ZUS

  Można odwołać się do sądu od każdej decyzji ZUS, z wyjątkiem umorzenia składek i świadczeń przyznawanych wyjątkowo - wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

 • Dochodzenie należności w e-sądzie

  Podjęcie decyzji o sposobie dochodzenia należności należy do wierzyciela. W przypadku skierowania sprawy do sądu alternatywą dla tradycyjnego postępowania jest, co do zasady, skorzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego przed e-sądem. Zaletami takiego rozwiązania są szybsze wydanie nakazu zapłaty oraz niższe koszty postępowania. Korzystanie z e-sądu jest powszechne i nieskomplikowane

 • Zgodnie z art.262 kodeksu pracy (dalej "k.p.") spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych...

 • BIG InfoMonitor: Ponad jedna trzecia sądów zgłasza dłużników do rejestru

  Nieco ponad jedna trzecia sądów zgłasza dłużników do biura informacji gospodarczej, a ponad jedna piąta zarejestrowanych długów sądów jest odzyskiwana - wynika z informacji BIG InfoMonitor. Najwięcej problemów wymiar sprawiedliwości ma ze ściąganiem grzywien.