• Informacje na temat:

  saldo

Artykuły na temat: saldo
 • Jak uniknąć ukrytych opłat za konto

  Rachunek za 0 zł, bezpłatna karta bankomatowa, wypłaty bez prowizji… Dopiero gdy sprawdzamy saldo, okazuje się, że bank tu zabrał 1 zł, a tu 5! Wiele usług pozornie jest darmowych. Demaskujemy bankowe triki!

 • Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 69,4 mld zł w eksporcie oraz 71,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo wyniosło 2,0 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego saldo było dodatnie - 1,9 mld zł - poinformował GUS.

 • Regina Onder (52), Łowicz: „Za sprawdzenie salda kazali sobie płacić 3 zł” Trzy miesiące temu wydawało mi się, że na koncie powinnam mieć kilka złotych...

 • Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych +0,8 mld zł

  Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło w styczniu około +0,8 mld zł - poinformowały Analizy Online. Najwięcej kapitału netto przyciągnęły fundusze akcyjne - napłynęło do nich 400 mln zł.

 • ​Jak emigrować to tylko tam - 80 500 nowych pełnych etatów

  Australia osiągnęła wielki sukces - w lutym br. stworzono tam per saldo 47 300 nowych miejsc pracy. Trzykrotnie więcej, niż spodziewali się analitycy. To wszystko po dwóch słabych miesiącach na rynku (w styczniu tylko 18 000). Bezrobocie ma tam poziom 6 proc. Jeśli wybierać Antypody na kierunek emigracji - może być także Nowa Zelandia...

 • Raport bieżący nr 24/2017 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, w nawiązaniu...

 • Kodeks pracy: Pieniądze za nadgodziny będą zamrażane na kontach, ale nie obowiązkowo

  ...godzin, tzw. saldo dodatnie, zaś w przypadku przepracowania mniejszej ilości godzin po stronie pracownika powstaje wobec pracodawcy zobowiązanie z tego tytułu, czyli saldo ujemne. Ideą utworzenia(...) (MiLoG) przewiduje mianowicie, że saldo dodatnie godzin nie może przekraczać w miesiącu 50 proc. umówionego czasu pracy. W przeciwnym razie pracodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz pracownika...

 • Raport bieżący nr 15/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki Pik s.a. z sidzibą we Wrocławiu, nawiązując do raportów...

 • Cudzoziemcy zarabiają w Polsce rekordowo dużo. Dwie trzecie pieniędzy wysyłają za granicę

  Maliszewski z Banku Millennium. Jego zdaniem, będzie on - w połączeniu z rosnącym deficytem handlowym - powiększać ujemne saldo na rachunku bieżącym Polski. Wielkość tego salda to miara odporności kraju na zewnętrzny szok. Im większy minus, tym mniejsza odporność. Maliszewski uspokaja, że na razie zagrożenia nie ma, bo ujemne saldo nie przekroczy szybko 3 proc. PKB, a dopiero na poziomie 5 proc. PKB...

 • Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło w lipcu +1,6 mld zł, co było najwyższą wartością od kwietnia 2015 roku - poinformowały Analizy Online w raporcie.