• Informacje na temat:

  saletra amonowa cena

Artykuły na temat: saletra amonowa cena
 • Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w I półroczu 2006/2007 uzyskały prawie miliard złotych przychodów ze sprzedaży (998,6 mln.). To o ponad 17 milionów więcej niż, w analogicznym półroczu roku ubiegłego. Złożyły się na to wyższe przychody ze sprzedaży wszystkich produktów chemicznych "Puław" oraz saletry amonowej.

 • Kształtowanie się cen na rynku rolnym w 2000 r. determinowały niskie zbiory zbóż w dwóch kolejnych latach oraz rosnące ceny ziemiopłodów paszowych, które powodując niską opłacalność chowu zwierząt miały niekorzystny wpływ na sytuację w produkcji zwierzęcej, tj. stopniowe zmniejszanie pogłowia. W rezultacie rosły ceny bydła rzeźnego i trzody chlewnej w skupie i na targowiskach.

 • W II kwartale roku obrotowego 2012/2013 Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych PUŁAWY SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 973 mln zł, zysk netto na poziomie 87,5 mln zł i zysk brutto na poziomie 104,5 mln zł. Narastająco za pierwsze półrocze roku obrotowego PUŁAWY SA osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 1 850,6 mln zł, zysk netto na poziomie 122 mln zł i zysk brutto na poziomie 145,6 mln zł. Wyniki raportowanego kwartału są lepsze od konsensusu rynkowego analityków.

 • W III kwartale roku obrotowego 2012/2013, trwającym od 1 stycznia do 31 marca, Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe Puławy osiągnęła zysk netto w wysokości 163,3 mln zł, który jest o prawie 30 mln wyższy od prognoz analityków (133,6 mln zł). Przychody ze sprzedaży przekroczyły 1,1 mld zł i były na poziomie średnich prognoz rynkowych. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 190 mln zł i był o ponad 30 mln zł wyższy od prognoz analityków (158,9 mln zł). Narastająco za trzy kwartały bieżącego...

 • Wypracowanie ponad 2 mld zł przychodów ze sprzedaży i zysku netto w wysokości 83 mln zł prognozuje w roku obrotowym 2006/2007 zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" SA. W nowym roku obrachunkowym Spółka będzie kontynuowała wart 700 mln zł program inwestycyjny, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz efektywności działania.

 • Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego w raporcie z 8 lipca podnieśli rekomendację Zakładów Azotowych Puławy (ZAP) do "kupuj" z "redukuj" i wycenili papiery spółki na 122,40 zł za sztukę.

 • Zdaniem ministra skarbu Aleksandra Grada do prywatyzacji zakładów chemicznych w Tarnowie i Kędzierzynie oraz Ciechu dojdzie, zanim Orlen sprzeda Anwil Włocławek, o którego zakup chce ubiegać się konsorcjum tych trzech firm.

 • Raport bieżący nr 12/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe...

 • Analitycy DM PKO BP w raporcie z 9 litopada br. wydali dla Puław rekomendację "NEUTRALNIE " i wycenili akcje na 66,10 zł.

 • ZA Puławy spodziewają się, że sytuacja finansowa grupy w perspektywie najbliższego roku powinna być stabilna. Oczekiwane jest utrzymanie wysokiego popytu na produkty segmentu agro i segmentu chemia - podała spółka w komentarzu do raportu kwartalnego.