• Informacje na temat:

    seb2 notowania

Artykuły na temat: seb2 notowania
  • Słabość złotego i kontynuacja wzrostów cen akcji na światowych giełdach - to dzięki tym czynnikom inwestorzy inwestujący w jednostki funduszy inwestycyjnych mogą zaliczyć kolejny miesiąc do udanych. Najwyższą stopę zwrotu +7,5% przyniósł fundusz UniGlobal.

  • Styczeń na rynku funduszy

    Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród 127 działających w końcu stycznia funduszy.

  • Według raportów TFI, wartość aktywów netto w zarządzanych przez nie funduszach wyniosła na koniec maja 29,6 mld PLN. Oznacza to, że dzięki kolejnemu przyrostowi - tym razem o 1,85 mld PLN (+6,7%) ustanowiony został nowy rekord.

  • Październik miesiącem oszczędzania - ten znany slogan znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych.