• Informacje na temat:

  separacja

Artykuły na temat: separacja
 • W separacji każdy z małżonków sam decyduje o swoich finansach. Ale dawne długi nie przepadają – trzeba je spłacić!

 • Kto spłaca kredyt, gdy dojdzie do rozwodu?

  Za spłatę kredytu odpowiadają solidarnie wszyscy współkredytobiorcy - podkreśla doradczyni finansowa Anna Sokołowska.

 • Rozwód to nie jedyne rozwiązanie dla tych małżeństw, które przechodzą kryzys. Separacja pociąga za sobą podobne skutki, a jest odwracalna.

 • Raport bieżący nr 21/2019 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 20...

 • ...rozdzielności wierzyciele będą mogli żądać spłat wyłącznie z majątku osobistego męża, a nie z Waszego majątku wspólnego. « Mieszkanie pozostaje wspólne. Separacja tego nie zmienia. Jeżeli Państwo nie...

 • Raport bieżący nr 88/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, iż w dniu 2...

 • Od dłuższego czasu jesteśmy z mężem w separacji. Małżonek wyprowadził się i wziął kredyt na samochód, teraz nie ma z czego go spłacić, a ja odebrałam telefon od wierzyciela w sprawie zadłużenia. Czy separacja w sądzie rozdzieli nasze zobowiązania? – pyta Paulina F. z Sanoka.

 • Kiedy małżonek odpowiada za podatki przedsiębiorcy?

  Fiskus ma prawo zająć na spłatę zaległości podatkowych przedsiębiorcy nie tylko jego osobiste mienie, ale także majątek, którego dorobił się wspólnie ze współmałżonkiem. Skutki posiadania długów przez jednego małżonka mogą więc odczuć oboje. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze przed tym chronią.

 • 1 Złóżcie do sądu okręgowego wniosek o zniesienie separacji. Musicie zrobić to oboje, bo sąd nie przyjmie wniosku tylko jednego...

 • Zasady małżeńskiej odpowiedzialności za długi podatkowe

  Urząd skarbowy może dochodzić zapłaty zaległości podatkowej obciążającej osobę będącą w związku małżeńskim nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą podatków małżonka. Planuje się jednak wprowadzenie przepisów umożliwiających organom podatkowym odstąpienie od dochodzenia zapłaty