• Informacje na temat:

  sgn

Artykuły na temat: sgn
 • Sygnity (GPW: SGN) podpisało umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na świadczenie serwisu i wsparcia technicznego oraz prowadzenie nadzoru nad eksploatacją Nowej Księgi Wieczystej.

 • Sygnity S.A. (GPW: SGN) powołało spółkę Sygnity Europe odpowiedzialną za prowadzenie sprzedaży zagranicznej. Sygnity Europe zajmie się dystrybucją rozwiązań Huawei na rynku europejskim oraz rozwojem sieci partnerskiej dedykowanej do sprzedaży produktów Sygnity zagranicą.

 • Spółka Sygnity S.A. (GPW: SGN) zrealizuje u klientów z sektora bankowego projekty informatyczne o łącznej wartości 20 mln zł. Wszystko na mocy podpisanych w ostatnich dwóch miesiącach umów.

 • Spółka Sygnity (GPW: SGN) podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia umowę o wartości blisko 80 mln zł brutto. Dotyczy ona dostawy sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z usługą wdrożeniową.

 • Sygnity (GPW: SGN) wprowadziło do swojej oferty nowy system umożliwiający realizację płatności pomiędzy klientami banków w czasie rzeczywistym na bazie systemu Express ELIXIR. Stworzona przez Sygnity aplikacja powstała w odpowiedzi na uruchomienie systemu Express ELIXIR i uzyskała certyfikat Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 • Notowana na GPW spółka Sygnity S.A. (walor: SGN) podpisała umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na rozwój, utrzymanie i serwis oprogramowania Syriusz Std . Wdrożenie systemu Syriusz, który wspomaga funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy i działa we wszystkich tego typu instytucjach w naszym kraju, zostało zakończone w styczniu. Umowa będzie realizowana do 30 czerwca 2013 roku, jej

 • Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE...

 • Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE...

 • Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 10003560330gólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

 • Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE...